Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/3:75-90
Telif Hakkı © 2008 Ankara Üniversitesi
Mak. # 32

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/3:75-90
Copyright © 200
8 Ankara University
Art. #
32

 

II. Meşrutiyet’te Türkçü Ütopya: “Yeni Hayat”

Celal METİN
Manisa

Ütopya ve ideolojinin siyasal düşünceleri berraklaştırmada anahtar rolleri vardır. Modern Türk siyasî düşüncesinde önemli bir yeri olan Türkçülük II. Meşrutiyette biçimlenmiş, hareketin siyasî ve edebî metinleri bu dönemde kaleme alınmıştır. Türkçülüğün ütopist ve ideolojik arkaplanını bu metinlerden yola çıkarak anlamlandırmak mümkündür. Bu dönemin Türkçü “ütopya” ve ideolojisi Ömer Seyfettin’in Yarınki Turan Devleti, Halide Edip’in Yeni Turan, Ziya Gökalp’in Yeni Hayat ve Müfide Ferit’in Aydemir’inde “Yeni Hayat” kavramsallaştırması ile kendini göstermiştir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

ütopya, Türkçü ütopya, Ziya Gökalp-Yeni Hayat, Ömer Seyfettin- Yarınki Turan Devleti, Halide Edip - Yeni Turan Müfide Ferit - Aydemir(Alındığı tarih: 28 Mayıs 2008)
(Yayına kabul edildiği tarih: 17 Temmuz 2008)
(E-yayın tarihi: 3 Ekim 2008)

Yazışma:
Yazışma Adresi:
Yard.Doç.Dr. Celal METİN, Celal Bayar Üniversites Demirci Eğitim Fakültesi. Demirci/MANİSA

E-posta:  celalmetin2004@yahoo.com

The Turkist Utopia in the era of 2nd Contstitutional Monarch: “New Life”

Celal METİN
Manisa


ABSTRACT

Utopia and ideology have a theoretical key role to clarify the ideas of all the political movements. Turkism which has an important place in the modern Turkish political ideas was formed in the era of 2nd Contstitutional Monarchy and its most important cultural (and political) texts emerged in that period. We can observe the utopist and ideological background of Turkism of that period in search of those texts such as Yarınki Turan Devleti (New Turan State) of Ömer Seyfettin, Yeni Turan (New Turan) of Halide Edip, Yeni Hayat (New Life) of Ziya Gökalp and Aydemir of Müfide Ferit. This study tried to understand the Turkist “utopia” and ideology; “New Life” conceptualization by studying those early texts.

KEY WORDS

utopia, Turkist utopia, Ziya Gökalp-Yeni Hayat, Ömer Seyfettin- Yarınki Turan Devleti, Halide Edip - Yeni Turan, Müfide Ferit - Aydemir(Received May 28 2008)
(Accepted July 17 2008)
(Published Online October 3 2008)

Correspondence:
Address for correspondence : Assoc.Prof.Dr. Celal METIN, Celal Bayar University, Demirci Education Faculty. Demirci/MANİSA

Email:  celalmetin2004@yahoo.com

.


  Pencereyi Kapat

  Close Window