Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/3:91-100
Telif Hakkı © 2008 Ankara Üniversitesi
Mak. # 33

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/3:91-100
Copyright © 200
8 Ankara University
Art. #
33

 

Yabancı Dil Öğretiminde Kültürel Öğeler

Fahri TEMİZYÜREK
Gazi Üniversitesi (Ankara)

ÖZET

Yabancı dil öğretiminde sıkça ihmal edilen kültürel ögeler, eğitim ve öğretimde sıkça tartışılan bir konudur. Bundan dolayı  bu çalışmada, yabancı dil öğretiminde kültürel ögelerin önemi ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmada, yabancı dil öğretiminde kültürel ögelerin amaçları, yöntem ve sonuçları da dikkate alınmıştır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Eğitim-öğretim, yabancı dil öğretimi, dil, kültür

(Alındığı tarih: 28 Mayıs 2008)
(Yayına kabul edildiği tarih: 5 Ağustos 2008)
(E-yayın tarihi: 3 Ekim 2008)

Yazışma:
Yazışma Adresi:
Yrd.Doç.Dr. Fahri Temizyürek, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, Beşevler/ANKARA.
Tel: 90 312 202 83 61; Faks: 90 312 222 84 83

E-posta:  fahri@gazi.edu.trCultural Aspects in Teaching Foreign Language

Fahri TEMİZYÜREK
Gazi University (Ankara)


ABSTRACT

The cultural aspects which are highly neglected in foreign language teaching is a widely discussed subject. This study was carried out to elucidate the importance of cultural aspects in teaching a foreign language. The study was also concerned the aims, methods and results of the transfer of cultural aspects.

KEY WORDS
Education, teaching, foreign language teaching, language, culture(Received May 28 2008)
(Accepted August 5 2008)
(Published Online October 3 2008)

Correspondence:
Address for correspondence : Yrd.Doç.Dr. Fahri Temizyürek, Gazi University, Faculty of Gazi Education, Beşevler/ANKARA
Phone: 90 312 202 83 61; Fax: 90 312 222 84 83

E-posta:  fahri@gazi.edu.tr  Pencereyi Kapat

  Close Window