Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/3:101-116
Telif Hakkı © 2008 Ankara Üniversitesi
Mak. # 34

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/3:101-116
Copyright © 200
8 Ankara University
Art. #
34

 

Mehmet Rauf’la Yapılan Bir Röportaj Işığında Eylül Romanı

Meral DEMİRYÜREK
Lefke Üniversitesi (Lefke)

Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın iki önemli romancısından biri olan Mehmet Rauf’un en çok bilinen eseri Eylül’dür. Romana gösterilen ilgi, geçmişten bugüne azalmamış tersine artmıştır. Yapılan çalışmalarda değişik yazarlar, farklı açılardan Eylül’ü analiz edip yorumlamışlardır. Özellikle temanın ne olduğu, yazarın konuyu nereden ilham aldığı, ne anlatmak istediği gibi konularda çeşitli sonuçlara varılmıştır. Bu çalışmada ise, söz konusu yorumlar Mehmet Rauf’un kendi ifadeleri ile karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Böylece 1919 yılında İnci dergisinde Mehmet Rauf’la yapılan bir röportaj da ilk kez yayımlanmış olacaktır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Eylül, Mehmet Rauf, İnci, röportaj, Türk Edebiyatı, Servet-i Fünûn, roman

(Alındığı tarih: 17 Nisan 2008)
(Yayına kabul edildiği tarih: 5 Eylül 2008)
E-yayın tarihi: 3 Ekim 2008)

Yazışma:
Yazışma Adresi:
Yrd. Doç. Dr., Lefke Avrupa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Gemikonağı - Lefke / KKTC

e-Posta: meraldem@lefke.edu.tr; meraldemiryurek@gmail.comThe Novel Eylül in the Light of an Interview with Mehmet Rauf


Meral DEMİRYÜREK
Lefke University (Lefke)

ABSTRACT
The aim of this study is to give new informations about how Eylul was written. There are a lot of articles about it. But they are different from each other and they don’t have any Mehmet Rauf’s idea. For the first time, I will reveal his thougts about Eylul in this study. An interview was found by myself at the woman magazine of İnci. According to this interview Mehmet Rauf told his novel Eylul how he had written.

KEY WORDS
Eylül, Mehmet Rauf, Inci, interview, Turkish literature, Servet-i Fünun, novel(Received April 17 2008)
(Accepted September 5 2008)
(Published Online October 3 2008)

Correspondence:
Address for correspondence : Yrd.Doç.Dr. Meral Demiryürek, Lefke Eurapian University, Science-Letters Faculty, Department of Turkish Language and Literature, Gemikonagı - Lefke / KKTC

e-Posta: meraldem@lefke.edu.tr; meraldemiryurek@gmail.com

  Pencereyi Kapat

  Close Window