Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/3:117-139
Telif Hakkı © 2008 Ankara Üniversitesi
Mak. # 35

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/3:117-139
Copyright © 200
8 Ankara University
Art. #
35

 

Ömer Seyfettin’in Yüz Akı Öyküsünün Gösterge Bilimsel Çözümlemesi

Kamil İŞERİ
Niğde Üniversitesi (Niğde)

Bu çalışmada gösterge bilimi kuramının metin çözümleme araçları kullanılarak bir metnin anlamsal evrenine girilip anlamlandırılmasına çalışılmıştır. Gösterge biliminin tanımı, alanı, amacı ve metin çözümleme araçları belirtilmiş ve Ömer Seyfettin’in Yüz Akı adlı öyküsüne uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda gösterge bilimi araçları kullanılarak çözümlenen metnin anlam evrenine girilmiş ve metnin yüzeyden derine üretim koşulları gösterge bilimsel bakış açısıyla ortaya konmuştur.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Gösterge, gösterge bilimi, dil bilimi, Ömer Seyfettin – Yüz Akı

(Alındığı tarih: 5 Nisan 2008)
(Yayına kabul edildiği tarih: 13 Eylül 2008)
E-yayın tarihi: 3 Ekim 2008)

Yazışma: Kamil İşeri, Yrd.Doç.Dr., Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, 51100 Niğde;
Tel: 0505 396 8838,
e-posta: kamiliseri@gmail.comA Semiotical Analysis of Ömer Seyfettin’s Yüz Akı Story


Kamil İŞERİ
Niğgde University (Nigde)

ABSTRACT

In this study, it is tried to introduce the meaning world of a text to be able to give meaning by means of using text analysis tools of the semiotic approach. The explanation, field of  study, aim and text analysis tools of the semiotics are specified and implemented on the story of Ömer Seyfettin named Yüz Akı. At the conclusion of the study, it is managed to introduce  the meaning world of analysed  text by using the tools of the semiotics and from surface to deep production conditions of the text are displayed in terms of  semiotics.

KEY WORDS
Sign, semiotics, linguistics, Ömer Seyfettin – Yüz Akı


(Received April 5 2008)
(Accepted September 13 2008)
(Published Online October 3 2008)

Correspondence:
Address for correspondence : Kamil IŞERI, Assoc.Prof.Dr., Nigde University, Faculty of Education, Department of Turkish Education, 5110 Nigde - TÜRKİYE.

E-mail:kamiliseri@gmail.com

  Pencereyi Kapat

  Close Window