Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/3:156-161
Telif Hakkı © 2008 Ankara Üniversitesi
Mak. # 37

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/3:156-161
Copyright © 200
8 Ankara University
Art. #
37

 

Polonya – Litvanya Tatar Türkleri (Lipkalar)

SABİRE ARIK
Ankara Üniversitesi

Polonya-Litvanya Tatar Türkleri XIV. yüzyılda öncelikle Altın Ordu, onun dağılmasından sonra Kırım, Kazan, Astragan Hanlıklarından - Kıpçak diyarından eski Litvanya topraklarına gelerek yerleşmişlerdir. Bu yerleşimin sosyo-politik, coğrafi nedenlerinin bulunmasının yanı sıra, özellikle ilk yerleşimin mimarı olarak Büyük Litvanya Prensi Witold görülmektedir. Witold ülkesinin korunmasına yönelik planladığı savunma sisteminde, sınır bölgelerine Tatar halkını yerleştirerek bir savunma hattı oluşturmayı amaçlamıştır. Nitekim bu dönemde Altın Ordu’da yaşanan taht kavgaları ve kaos da prensin bu planlarının gerçekleşmesini mümkün kılmıştır. Dolayısıyla prens askeri hizmetleri karşılığında onlara toprak ve ayrıcalıklar vererek yerleşmelerini sağlamıştır. Bu göç XVII. yüzyıla kadar aralılarla sürmüştür.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Polonya, Litvanya, Tatar, Lipkalar, Lipka Tatarları

(Alındığı tarih: 15 Ağustos 2008)
(Kabul edildiği tarih: 13 Eylül 2008)
E-yayın tarihi: 3 Ekim 2008)


Yazışma:
Yazışma Adresi: Dr. Sabire ARIK,
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Leh Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.  06100 Sıhhiye ANKARA

E-posta:  baczynski2000@yahoo.com
Poland-Lithuania Tatar Turks (Lipka Tatars)

SABİRE ARIK
Ankara University

The Polish Tatars, descendants of the strangers coming from the powerful Tatar country of the Golden Horde or independent khanates still profess the Moslem faith. The first newcomers were to arrive to the Grand Duchy of Lithuania at the beginning of the 14th century. Full development of the Tatarian colonization, however, took place under Grand Duke Witold in the years 1392-1430. The Tatars who had from their home steppes engaged in fierce civil wars settled there voluntarily or were installed as war captives. Enlisted into military service and used for the defense of the country, they were rewarded with land apportionments and privileges. They were allowed to build mosques on their settlements, many local women and raise children in the Moslem religion.

KEY WORDS

Poland, Lithuania, Tatar, Lipkas, Lipka Tatars

(Received August 15 2008)
(Accepted September 13 2008)
(Published Online October 3 2008)

Correspondence:
Address for correspondence : Sabire ARIK, Dr., Ankara Üniversitesi, Faculty of Letters, Department of History, Sihhiye ANKARA/ TÜRKİYE
E-posta:  baczynski2000@yahoo.com

.


  Pencereyi Kapat

  Close Window