Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/3:175-176
Telif Hakkı © 2008 Ankara Üniversitesi
Mak. # 40

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/3:175-176
Copyright © 200
8 Ankara University
Art. #
40

 

Hekim Tilim Han Divanı, Asadullah MERDANİ 

 

MUSA RAHİMİ
Ankara Üniversitesi (Ankara)

TANITMA / REVIEW

(Alındığı tarih 14 Eylül 2008)
(E-Yayın tarihi 3 October 2008)

(Received Sepptember 14 2008)
(Published Online October 3 2008)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence:

Musa Rahimi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi

E-posta: musarahimi@gmail.com

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window