Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/3:179-181
Telif Hakkı © 2008 Ankara Üniversitesi
Mak. # 42

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/3:179-181
Copyright © 200
8 Ankara University
Art. #
42

 

Hikmet Özdemir, The Ottoman Army 1914 – 1918: Disease and Death on the Battlefield

ÖMER AYDOĞDU

TANITMA/REVİEW

(Alındığı tarih 17 Eylül 2008)
(E-Yayın tarihi 3 Ekim 2008)

(Received September 17 2008)
(Published Online October 3 2008)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence: Ömer AYDOĞDU, Kara Harp Akademisi Kurmay Subay Öğrencisi Mu. Yzb.
e-mail: omeraydogdu72@gmail.com

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window