Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/4:7-12
Telif Hakkı © 2008 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.5.2008.4.46

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/4:7-12
Copyright © 200
8 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.5.2008.4.46

 

Divan’da XI. Yüzyıl Türk Yaşamıyla İlgili Kayıtlar Üzerine

Doğan Aksan
Ankara

ÖZET

Bir Türk kültür hazinesi olan Divan, bir yandan XI. yüzyılda, söz varlığımızın genişliğini ve çeşitliliğini gözler önüne sermekte, bir yandan da o dönemde insan ve toplum yaşamıyla ilgili, maddî ve manevî kültürümüzle ilgili, dikkati çeken kayıtlar ortaya koymaktadır. Bu yazımızda, bunlar üzerinde, değişik başlıklar altında duracağız.


ANAHTAR SÖZCÜKLER

Türklerin yaşam tarzı, Türk kültürü, Kâşgarlı Mahmûd, Dîvânu Lugâti’t-Türk, KarahanlıAlındığı tarih: 20 Ağustos 2008
E-yayın tarihi: 13 Ocak 2008

Yazışma:

Yazışma adresi: Doğan Aksan, Prof.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Dilbilim Bölümü, Sıhhiye-AnkaraOn The Registers About Turkish Life in Divan

Doğan Aksan
Ankara

Divan which is a cultural treasure of Turks, shows wideness and prosperity of Turkish vocabulary in the eleventh century and also puts forward interesting recordings about people and community life, materialistic and moral culture in that century. In this paper we are going to mention of these subjects under the various titles.

KEY WORDS

Turkish life, Turkish culture, Kâşgarlı Mahmûd, Dîvânu Lugâti’t-Türk, Karakhanid(Received August 20 2008)
(Published Online January 13 2008)

Correspondence:

Address for correspondence : Doğan Aksan, Prof.Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Linguistics, Sıhhiye-Ankara


  Pencereyi Kapat

  Close Window