Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/4:24-47
Telif Hakkı © 2008 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.5.2008.4.48

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/4:24-47
Copyright © 200
8 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.5.2008.4.4
8

 

Eş Dizimlilik Özellikleri Bakımından Türk Dilinde “Temiz” Sözcükleri

Şahru PİLTEN

Bir sözlüksel parçacığın benzer bir parça ile yer değiştirebileceği kesin durumları tespit etmek için ilgili parçacıkların eş dizimsel davranışları bilinmelidir. Sözlüksel parçacıkların eş dizimsel davranışlarını, tarihsel süreç içinde birlikte kullanılma alışkanlığı edindiği sözcükler belirler. Bu çalışmada arıg sözcüğü örnekleminde uygunluk analizi metoduyla Türk dilinde temiz sözcüklerinde eş dizimsel davranışların gelişimi, daralması ve aktarılması konuları incelenmiştir.


ANAHTAR SÖZCÜKLER

Türkçe, eş dizimlilik, uygunluk analizi, anlam bilimi, idrak sistemi(Alındığı tarih: 3 Ekim 2008)
(Kabul edildiği tarih: 7 Kasım 2008)
E-yayın tarihi:  13 Ocak 2008)

Yazışma:
Yazışma Adresi:
Şahru Pilten, Dr.

E-posta:  sahruozel@ gmail.com
On Account of Collocational Behaviors of “Clean” Words in Turkish Language

Şahru PİLTEN

ABSTRACT

To decide in what circumstances substitutions of one item for another is possible in a text, the collocational behaviors of the lexical items should be known. The habits of being used with certain lexical items acquired during the historical process and these habits determine the collocational behaviors of the lexical items. In this work the development, restriction and transmission of collocational behaviors of “clean” words in Turkish language searced in the sample of arıg, using concordance analysis method. 

KEY WORDS

Turkish, collocation, concordance analysis, semantics, cognitive system


(Received October 3 2008)
(Accepted November 7 2008)
(Published Online January 13 2008)

Correspondence:
Address for correspondence : Şahru PİLTEN, Dr.,

E-posta: sahruozel@ gmail.com


  Pencereyi Kapat

  Close Window