Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/4:48-83
Telif Hakkı © 2008 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.5.2008.4.49

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/4:48-83
Copyright © 200
8 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.5.2008.4.
49

 

Kazak Türkçesinde Sınırlandırma İşlevli Dil Birlikleri Üzerine: gana, qana, tek, -aq

Nergis BİRAY

ÖZET

Vurgulama/kuvvetlendirme işlevleriyle söz dizimi içerisinde, kelime gruplarında veya tek başına kelimelerle kullanılan, anlamca söz diziminde yer alan dil birimleri Türkçede farklı görüşlerle ele alınmaktadır. Kazak Türkçesinde de şektew demewlikter adıyla ele alınan dil birimleri yazının konusunu teşkil edecektir. Bunlardan tek’in kullanımı ile ğana/qana ve -aq’ın kullanımlarının hangi açılardan farklı olduğu ele alınıp, enklitik/ek-edat olup olmadıkları araştırılacaktır.


ANAHTAR SÖZCÜKLER

şektew demevlik, ğana/qana, -aq, tek/tek ğana/qana, tek...ğana/ne, enklitik/ek-edat, pekiştiriciler, Kazak TürkçesiAlındığı tarih: 13 Temmuz 2008
Yayına kabul edildiği tarih: 6 Eylül 2008
E-yayın tarihi: 13 Ocak 2008

Yazışma:
Yazışma Adresi:
Nergis Biray, Yrd.Doç.Dr., Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Kınıklı Kampüsü/DENİZLİ

E-posta:  nergisb@gmail.com
On The Termination Particles in Kazakh Turkish: ğana/qana, tek, -aq

Nergis BİRAY

ABSTRACT

In this work we want to discuss about şektew demevlikter that known as language unit in Kazakhs Turkish. Language units are used in sytax or with words groups are discussed different point of view in Turkish. We want to analyze tek and ğana/qana, -aq, tek... ğana/qana and to show differences between them. 

KEY WORDS

şektev demevlik, ğana/qana, -aq, tek/tek ğana/qana, tek...ğana/ne, enclitics, emphatics, Kazakh Turkish


(Received July 13 2008)
(Accepted September 6 2008)
(Published Online January 13 2008)

Correspondence:
Address for correspondence : Nergis Biray, Assoc.Prof.Dr., Pamukkale University, Faculty of Science-Letters, Department of Turkish Language and Literature, Kınıklı Kampüsü/DENİZLİ

E-posta: nergisb@gmail.com


  Pencereyi Kapat

  Close Window