Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/4:94-101
Telif Hakkı © 2008 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.5.2008.4.51

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/4:94-101
Copyright © 200
8 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.5.2008.4.
51

 

Saha Halkının Etnik Kökeninin ve Erken Etnik Tarihinin Araştırılması: Temel Versiyonlar 

Uşnitskiy Vasiliy Vasil'eviç

ÖZET


Sahaların etnik kökeninin araştırılması konusundaki tarih yazıcılığı çalışmaları 300 yılı aşkın bir süreye dayanmaktadır. Uzak Kuzey topraklarında yaşayan Türk dilli büyük baş hayvan yetiştiricilerinin etnik kökeni daima yerli ve yabancı seyyahların ilgisini çekmiştir. Çarlık Rusyası döneminde bu meselenin tarihinin yazımı ve şarkiyat araştırmaları ile birlikte folklor bilgileri G.K. Ksenofontov’un ünlü eseri “Uraanhay Sahalar”da sade bir üslupla yer bulmuştur. Büyük âlim ve ünlü Türkologlar V.V. Radlov ve O.N. Böhtlingk, arkeolog A.P. Okladnikov, etnograf B.S. Dolgih ve S.A. Tokarev, Sahaların etnik kökeni ile meşgul olmuşlardır. Ele alınan konu ile ilgili kompleks bir araştırma, İ.V. Konstantinov ve A. İ. Gogolev’in Saha halkı ile ilgili arkeolojik ve etnografik verilerin bütününü geniş bir biçimde kapsayan çalışmalarında yer almıştır.


ANAHTAR SÖZCÜKLER

Köken, tarih yazıcılığı (historiografya), Sahaların (Yakutların) kökeni, Yakutistan arkeolojisi, Saha (Yakut) araştırmaları

Alındığı tarih: 1 Aralık 208
Yayına kabul edildiği tarih: 15 Aralık 2008
E-yayın tarihi: 13 Ocak 2008

Yazışma:
Yazışma Adresi:
Uşnitskiy Vasiliy Vasil'eviç, Bilim Adayı, Institut gumanitarnıh issledovanıy i problem Maloçislennıx narodov Severa SO RAN, Ulitsa Petrovskogo, 1, Yakutsk, 677007, Rossiya

E-posta:  voma@mail.ru
Study of The Ethnogenesis and Early Ethnic History of Sakha People: The Main Versions 

Uşnitskiy Vasiliy Vasil'eviç

ABSTRACT

Historiography of the Sakha people’s ethnogenesis study is more than three hundred years. Origin of Turkic-speaking cattle-breeders in the Far North was always of great interest for the foreign and home travelers. Pre-revolutionary historiography of the problem and folklore information together with oriental investigation was described in G.V. Ksenofontov’s work “Uraangkhai Sakhalar”. Prominent scientists, famous turkologists V.V. Radloff, O.N. Bohtlingk, archeologist A.P. Okladnikov and ethnographers B.S. Dolgikh and S.A. Tokarev studied the Sakha people’s ethnogenesis. Complex study of the theme was reflected in I.V. Konstantinov’s and A.I. Gogolev’s works which covered all compleh of archaeological and ethnographic data on the Sakha people.

KEY WORDS

Ethnogenesis, historiography, origin of the Sakha, Yakutia archaeology, study of the Yakut language.

(Received December 1 2008)
(Accepted December 15 2008)
(Published Online January 13 2008)

Correspondence:
Address for correspondence: Uşnitskiy Vasiliy Vasil'eviç, Institut gumanitarnıh issledovanıy i problem Maloçislennıx narodov Severa SO RAN, Ulitsa Petrovskogo, 1, Yakutsk, 677007, Rossiya

Email:  voma@mail.ru


  Pencereyi Kapat

  Close Window