Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/4:163-165
Telif Hakkı © 2008 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.5.2008.4.55

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/4:163-165
Copyright © 200
8 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.5.2008.4.
55

 

TANITMA / REVIEW


Doğu Türkistan Uygur Ağız Araştırmalarına Yeni Bir Katkı / A New Contribution to Eastern Turkestan Uygur Turkish Dialectology

Erkin EMET, Doğu Türkistan Uygur Ağızları, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2008, 519 s. ISBN 978-975-16-2043-9

Gülsüm KİLLİ

Türk Dil Kurumu yayınları arasında, 2008 yılında yayınlanan bu eser, Erkin Emet’in anavatanı olan Doğu Türkistan sınırları içerisindeki Kâşgar, Hoten, Lopnor ve Kumul bölgelerinde yazarın 1995 yılında yaptığı derleme ve araştırmaların ürünüdür. Yazar eserinde bu ağızları ses bilgisi bakımından incelemiştir.

(Alındığı tarih 13 Kasım 2008)
(E-Yayın tarihi 13 Ocak 2009)

(Received November 13 2008)
(Published Online January 13 2009)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence: Gülsüm Killi, Yrd.Doç.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara. TÜRKİYE.

E-mail: gulsumkilli@yahoo.com

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window