Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/4:166-168
Telif Hakkı © 2008 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.5.2008.4.56

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/4:166-168
Copyright © 200
8 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.5.2008.4.
56

 

TANITMA / REVIEW


Э.Д. СУЛЕЙМЕНОВА, Н.Ж. ШАЙМЕРДЕНОВА, Д.Х. АКАНОВА, «Языки народов Казахстана» Социолингвистический справочник / E.D. SULEYMANOVA, N.J. ŞAYMERDENOVA, D.H. AKANOVA «Kazakistan Halklarının Dilleri» Sosyolingüistik Kılavuz, Astana: “Arman PV”. ISBN 978-964-6149-32-8, 304 s.

Jaynagül Sabitkızı BEYSENOVA

«Kazakistan Halklarının Dilleri» sosyolinguistik Kılavuz kitabında yazarlar çağdaş Kazakistan’ın dil durumuyla ilgili bilgi vermişler, ayrıca Kazakistan'da konuşulan dillerin alfabetik listesini hazırlamışlardır.

In the book, authors have presented an essay about language situation of the modern Kazakhstan, and also have developed a glossary and the alphabetic qualifier of languages of the people of Kazakhstan.

(Alındığı tarih 20 Ekim 2008)
(E-Yayın tarihi 13 Ocak 2009)

(Received September 20 2008)
(Published Online January 13 2009)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence: Jaynagül Sabitkızı BEYSENOVA. Email: zhaina_b@mail.ru

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window