Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 5/4:163-165
Telif Hakkı © 2008 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.5.2008.4.55

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 5/4:163-165
Copyright © 200
8 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.5.2008.4.
55

 

TANITMA / REVIEW


Öztürk, Erol, Kumuk Halk Şairi Yırçı Kazak (Giriş-Metin-Sözlük), Akçağ, Ankara, 2008, 280 s., ISBN 978-975-338-894-8.

Ömer YAĞMUR

(Alındığı tarih 13 Kasım 2008)
(E-Yayın tarihi 13 Ocak 2009)

(Received November 13 2008)
(Published Online January 13 2009)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence:Ömer YAĞMUR, Araş.Gör., Istanbul Universitesi, Edebiyat Fakultesi
Turk Dili ve Edebiyati Bölümü

E-mail: omeryagmur@gmail.com

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window