Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2008), 6/1:7-15
Telif Hakkı © 2009 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.1.2

Journal of Modern Turkish Studies (2008), 6/1:7-15
Copyright © 200
9 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.1.2

 

Türk Destancılık Geleneği

Naciye Yıldız
Ankara

ÖZET

Türk dünyası, köklü bir destancılık geleneğine sahiptir. Bu gelenek içinde geçmişten günümüze uzanan binlerce örnek vardır. Bu örnekler, gelenekleri, temsilcileri ve metinleriyle Türk edebî kültürünün ortak bileşenlerini meydana getirir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Destan, gelenek, destancı, Türk edebî kültürü, sözlü kültür

Alındığı tarih: 4 Mart 2009
E-yayın tarihi: 13 Nisan 2009

Yazışma:
Yazışma adresi: Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Beşevler-Ankara, TÜRKİYE.

E-posta: yildiz.naciye@gmail.comTurkish Epic Tradition

Naciye Yıldız
Ankara

There is a deep-rooted epic tradition in the Turkish world. This tradition, extending from past to today has thousands of examples. These examples form the common components of the Turkish literary culture with their traditions, representatives and texts.

KEY WORDS
Epos, tradition, destancı, Turkish literary culture, oral culture

(Received March 4 2009)
(Published Online April 13 2009)

Correspondence:
Address for correspondence : Naciye Yıldız, Prof.Dr., Gazi University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature, Beşevler-Ankara
Email: yildiz.naciye@gmail.com


  Pencereyi Kapat

  Close Window