Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2009), 6/1:142-145
Telif Hakkı © 2009 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.1.12

Journal of Modern Turkish Studies (2009), 6/1:142-145
Copyright © 2009 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.1.12

 

TANITMA / REVIEW


Irène Mélikoff, Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe, Çeviren: Turan Alptekin. İstanbul: Cumhuriyet Kitap Kulübü, 1999.

 
CANER, Fırat 

(Alındığı tarih 3 Mart 2009)
(E-Yayın tarihi 13 Nisan 2009)

(Received March 3 2009)
(Published Online April 13 2009)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence: Yrd. Doç. Dr., Girne Amerikan Üniversitesi

E-mail: firatcaner@gau.edu.tr


  Pencereyi Kapat

  Close Window