Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2009), 6/1:146-148
Telif Hakkı © 2009 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.1.13

Journal of Modern Turkish Studies (2009), 6/1:146-148
Copyright © 2009 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.1.13

 

TANITMA / REVIEW


Gülsüm Killi, Hakasya’dan Öyküler: Çağdaş Hakas Öykü Yazarı İlya Prokopyeviç Topoyev’in Sanatı ve Seçme Öyküler, Grafiker Yayınları: Ankara 2008.

 
ŞAHİN, G. Selcan Sağlık  

(Alındığı tarih 10 Mart 2009)
(E-Yayın tarihi 13 Nisan 2009)

(Received March 10 2009)
(Published Online April 13 2009)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence: Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Sıhhiye-Ankara, TÜRKİYE.

E-mail: saglik@humanity.ankara.edu.tr


  Pencereyi Kapat

  Close Window