Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2009), 6/1:149-152
Telif Hakkı © 2009 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.1.14

Journal of Modern Turkish Studies (2009), 6/1:149-152
Copyright © 2009 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.1.14

 

HABER/ANNOUNCEMENT


Han Mirgen Destanının Türkiye Türkçesi Yayını Dolayısı ile Türk Destan Geleneği İçinde Hakas Destancılığı Toplantısı, 4 Mart 2009, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi / Symposium on Book "Khakas Epic Poem Khan Mirgen": Khakas Epic Tradition as a Part of Turkic Epics, Ankara, March 4, 2009, Ankara University, Faculty of Letters

 
KILIÇ, Filiz  

(Alındığı tarih 20 Mart 2009)
(E-Yayın tarihi 13 Nisan 2009)

(Received March 20 2009)
(Published Online April 13 2009)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence: Yrd.Doç.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Sıhhiye-Ankara, TÜRKİYE.

E-mail: kilic@humanity.ankara.edu.tr


  Pencereyi Kapat

  Close Window