Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2009), 6/1:153-157
Telif Hakkı © 2009 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.1.15

Journal of Modern Turkish Studies (2009), 6/1:153-157
Copyright © 2009 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.1.15

 

VEFEYAT/OBITUARY


Bahtiyar Vahabzade (16.08.1925-13.02.2009)

 
UYGUR, Erdoğan  

(Alındığı tarih 10 Mart 2009)
(E-Yayın tarihi 13 Nisan 2009)

(Received March 10 2009)
(Published Online April 13 2009)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence: Doç.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 06100 Sıhhiye/Ankara TÜRKİYE

Tel.: 0505 368 30 97 E-posta: uygur@humanity.ankara.edu.tr

  Pencereyi Kapat

  Close Window