Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2009), 6/2:25-39
Telif Hakkı © 2009 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.2.18

Journal of Modern Turkish Studies (2009), 6/2:25-39
Copyright © 200
9 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.
2.18

 

Siyasetin “Renkleri”: Semantik Yaklaşım

Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU
İstanbul

ÖZET

Eldeki çalışma dildeki renk kavramlarıyla ilgili olarak, Türkiye Türkçesindeki siyaset alanında karşılaştığımız “yeşil ışık,” “yeşil sermaye,” “kırmızı çizgi”, “kızıl komünist” ve “turuncu devrim”... gibi ifadelerin içerdiği metaforlu anlamlar ile ilgili araştırmayı kapsamaktadır. Tıpkı diğer metaforlar gibi, siyasette kullanılan renk metaforlarının da kendilerine has anlatım biçimleri ve kullanım stratejileri vardır. Bu yüzden moral ve ideolojik düşüncelerin ifade edilmesi sürecinde kendine has olan imaj şema seçimi de vardır.


ANAHTAR SÖZCÜKLER
Renk kavramları, metafor, siyaset.

Alındığı tarih: 17 Temmuz 2008
E-yayın tarihi: 31 Temmuz 2009

Yazışma:
Dr., Beykent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul.
E-posta:  magfiret@ttnet.net.trThe “Colors” of Politics: A Semantic Approach

Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU
Istanbul

This paper analyze that metaphorical means of some Turkish color concepts using in political environment, including “yeşil ışık” (green light), “yeşil sermaye” (green financing), “kızıl komünist” (red communist) and “turuncu devrim” (orange revolution) etc. Like other, the political color metaphor has own way of expressing and using strategies. Therefore, it has the highlighted image-schemas processing of the moral and ideological considerations.

KEY WORDS
Color concepts, metaphors, politics.


(Received July 17 2008)
(Published Online July 31 2009)

Correspondence:
Address for correspondence : Beykent University, Faculty of Letters&Science, Department of Turkish Language and Literature
E-mail:  magfiret@ttnet.net.tr  Pencereyi Kapat

  Close Window