Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2009), 6/2:5-6
Telif Hakkı © 2009 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.2.16

Journal of Modern Turkish Studies (2009), 6/2:5-6
Copyright © 200
9 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.
2.16

 

Sunuş

F. SEMA BARUTCU ÖZÖNDER

ÖZET

Dergimizin bu sayısında Türk dili ve edebiyatına, tarihine ve arkeolojisine dair özgün yazıları bulacaksınız.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, dergiler, süreli yayınlar, Ankara Üniversitesi, Türklük bilimi

(E-Yayın tarihi 31 Temmuz 2009)


Yazışma:
Yazışma Adresi: F. Sema Barutcu Özönder, Prof.Dr.
E-posta:barutcu@humanity.ankara.edu.tr

 

Introduction

F. SEMA BARUTCU ÖZÖNDER

ABSTRACT

In this issue of the JMTS, you will find original articles covering Turkish language and literature, history and archeology.

KEY WORDS

Journal of Modern Turkish Studies, journals, periodicals, Ankara University, Turkology


(Published Online July 31
2009)


Correspondence:
Address for correspondence: F. Sema Barutcu Özönder, Prof.Dr.
E-mail: barutcu@humanity.ankara.edu.tr


  Pencereyi Kapat

 Close Window