Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2009), 6/3:7-17
Telif Hakkı © 2009 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.3.30
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.3.30-e

Journal of Modern Turkish Studies (2009), 6/3:7-17
Copyright © 200
9 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.
3.30
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.3.30-e

 

Türkmen Türkçesinde Sıfat-Fiillerin Perifrastik Kullanımları

Melek ERDEM
Ankara

ÖZET

Türkmen Türkçesinde sıfat fiillerin kullanımları, zaman ifade etmeleri  Türkiye Türkçesindeki ile aynı özelliklere sahiptir. Türkmen Türkçesinde tek kelimeyle anlatılabilecekken iki kelime kullanılarak farklı duygu ve düşüncelerin de katıldığı ifadeler, sıfat fiillerin perifrastik kullanımları içinde gerçekleştirilebilmektedir. Bu tür kullanımların, Türkmen Türkçesinde birleşik zaman görünüşü altında modal anlamlarla da yüklü olması Türkmen Türkçesinin önemli bir özelliğini ortaya koymaktadır.ANAHTAR SÖZCÜKLER
Türkmen Türkçesi, Sıfat Fiiller, Dolaylama, Perifrastik Kullanımlar

Alındığı tarih: 2 Ağustos 2009
E-yayın tarihi: 29 Eylül 2009

Yazışma:
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Sıhhiye-Ankara, TÜRKİYE.

E-posta: erdem@humanity.ankara.edu.trPeriphrastic Uses of Participles in Turkmen Turkish

Melek ERDEM
Ankara

The usage and time expression of participles in Turkmen Turkish have the same feature of that in Turkey Turkish. The expressions in Turkmen Turkish added feeling and thought by using two words though it can be explained with one word can be generated in the periphrastic usage of participle. These kinds of uses which are also encumbered with modal meanings under the compound tense appearance demonstrates a significant characteristic of Turkmen Turkish.

KEY WORDS

Turkmen Turkish, Participles, Periphrasis, Periphrastic Uses


(Received August 2 2009)
(Published Online September 29 2009)

Correspondence:
Address for correspondence : Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literatures, Sıhhiye-Ankara, TÜRKİYE.

E-mail:erdem@humanity.ankara.edu.tr

  Pencereyi Kapat

  Close Window