Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2009), 6/3:18-32
Telif Hakkı © 2009 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.3.31

Journal of Modern Turkish Studies (2009), 6/3:18-32
Copyright © 200
9 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.
3.31

 

Türk Dilinde Yön Gösteren Karşıtlıklar: AŞAĞI:YUKARI Sözcükleri

Selcan Sağlık ŞAHİN
Ankara

ÖZET

Anlam biliminde karşıtlık, bir semantik boyutu paylaşan iki sözcük olarak tanımlanır. Karşıtlıkların bir takım sistematik özelliklerle tanımlanan alt türleri bulunmaktadır. Bu alt türlerden biri de yön gösteren karşıtlardır. Yön gösteren karşıtların başlıcaları kuzey:güney, doğu:batı, yukarı:aşağı, sağ:sol, ön:arka ve ileri:geridir. Yön gösteren karşıtlar da kendi içlerinde alt sınıflara ayrılırlar. Bunlar: zıtlar, karşılıklar, tersinirler, ilişkisel karşıtlar, dolaylı tam tersinirler ve sahte karşıtlardır. AŞAĞI:YUKARI sözcükleri bu yön gösteren karşıtlık türlerinden zıtlar grubuna dahildirler.


ANAHTAR SÖZCÜKLER
Anlam bilim, karşıtlık, karşıtlık türleri, yön gösteren karşıtlar, yön gösteren karşıtlık türleri

Alındığı tarih: 10 Ağustos 2009
E-yayın tarihi: 29 Eylül 2009

Yazışma:
Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara.
E-posta: saglik@humanity.ankara.edu.trDirectional Opposites in Turkish Language: UP:DOWN Words

Selcan Sağlık ŞAHİN
Ankara

Opposition in semantics is defined two words which share a semantic dimension. There are some subtypes of opposites which defined by sistematic features. One of this subtypes of opposites is directional opposites. The main directional opposites are north:south, east:west, up:down, right:left, behind:infront and  forward:backward. Directional opposites are also divided sub-classes. These are antipodals, counterparts, reversives, relational opposites, indirect converses, pseudo-opposites. UP:DOWN words are included in antipodals group of directional opposites.

KEY WORDS
Semantics, opposition, opposition types, directional opositions, types of directional oppositions.


(Received August 10 2009)
(Published Online 29 September 2009)

Correspondence:
Address for correspondence : Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literatures, Sıhhiye-Ankara, TÜRKİYE
E-mail:  saglik@humanity.ankara.edu.tr  Pencereyi Kapat

  Close Window