Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2009), 6/3:57-81
Telif Hakkı © 2009 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.3.33

Journal of Modern Turkish Studies (2009), 6/3:57-81
Copyright © 200
9 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.
3.33

 

Cumhuriyet Gençliğinin Misyonu Çerçevesinde
1933 Yılı Vagon-Li ve Razgrad Olayları

Hakan UZUN
Kırşehir

ÖZET

Vagon-Li ve Razgrad Olayları 1933 yılında birer gençlik eylemi olarak gerçekleşmiş ve uzun süre gündemi meşgul etmişlerdir. Her iki olay da Türkiye’nin 1930’lu yıllarda iç ve dış siyasetinde yürütmeye çalıştığı politikaların birer yansıması olarak gelişmiştir. Gençliğin bu olaylarda aktif bir rol oynamasının asıl nedeni, rejimin yıllardır onlara yüklediği misyondur. Gençliğin tepkisi, kendilerinden beklenen Cumhuriyeti koruma görevini yerine getirme arzusunun bir sonucudur. Bu olaylar basın tarafından oldukça yoğun bir ilgiyle karşılanmış, günlerce yaşananları manşetlerine taşımışlardır. Gençlerin gösterdiği tepkiler bir takım sonuçlara da yol açmış; gençler, Vagon-Li Olayı sonrasında Türk diline sahip çıkılması konusunda bir takım kampanyalar düzenlemiş, Razgrad Olayı’na karşı gösterdikleri tepki ile de Türkiye dışında yaşayan Türklere sahip çıkılması gerektiği konusunda bir takım mesajlar vermişlerdir. Her iki gösteri de izinsiz olarak düzenlenmiş olmasına karşın, hükümet, dış politika ilişkileri üzerinde olumsuz etki yaratacağı endişesi ile Razgrad Olayları sonrası gösterilen tepkilere karşı daha sert tedbirler almıştır.


ANAHTAR SÖZCÜKLER
Vagon-Li Olayı, Razgrad Olayı, Cumhuriyet Gençliği, Milli Türk Talebe Birliği, Türk-Bulgar İlişkileri

Alındığı tarih: 21 Ağustos 2009
E-yayın tarihi: 29 Eylül 2009

Yazışma: Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, P.K. 40100, Kırşehir.

Tel: 0386 212 62 40; E-posta: huzun@ahievran.edu.tr1933 Vagon-Lit and Razgrad Events within the Framework of the Mission of the Republican Youth

Hakan UZUN
Kırşehir

Vagon-Lit and Razgrad Events took place in 1933 as a youth movement and were high on the agenda for a long time. Both events developed as a reflection of domestic and foreign policies which Turkey tried to pursue during 1930s. The main reason for the active role played by the youth in the events was the role which the regime had assigned to the youth for years. The reaction of the youth was just the result of their desire to fulfil the expected duty to protect the Republic. These events were regarded with great interest by national press and hit the headlines for days long. The responses given by youngsters caused some consequences: they organized several campaigns in order to lay claim to Turkish language after Vagon-Lit event, gave a number of messages to protect the Turks living out of Turkey, in Bulgaria with the response given against Razgard event. In spite of the fact that both of the actions were organized without any permission, government took strict measures to the responses made against Razgrad event with the fear of causing negative affects in foreign policy that was pursued at that time.

KEY WORDS
Vagon-Lit Event, Razgrad Event, Youth, National Union of Turkish Students (Millî Türk Talebe Birliği), Turkish-Bulgarian relations.


(Received August 21 2009)
(Published Online September 29 2009)

Correspondence:
Address for correspondence : Ahi Evran University, Faculty of Education, Mail Box 40100, Kırşehir.

Tel: 0386 212 62 40; E-mail: huzun@ahievran.edu.tr
  Pencereyi Kapat

  Close Window