Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2009), 6/3:82-102
Telif Hakkı © 2009 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.3.34

Journal of Modern Turkish Studies (2009), 6/3:82-102
Copyright © 200
9 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.
3.34

 

Kastamonu’da İstiklal-i Osmanî Günü Kutlamaları  (1913–1921)

Mehmet Serhat YILMAZ
Kastamonu

ÖZET

Osmanlı Devleti’nde II. Meşrutiyet Dönemi’ne kadar tüm Osmanlı tebaası tarafından kutlanan ortak ve millî bir gün yoktu. II. Meşrutiyet Dönemi’nde ortak bir millî günün belirlenmesi düşünülmüş ve bu konuda çalışmalar yapılmıştır. Meclis-i Mebusân Zabıt Ceridelerine göre, bazı milletvekilleri Meşrutiyetin ilân edildiği 10 Temmuz (23 Temmuz) gününü, bazıları da Osmanlı Devleti’nin kuruluş günü olarak kabul edilen 30 Aralık tarihini kutlamalar için uygun görmüşlerdir. Bu konuda tam bir birlik sağlanamadığı için her iki tarihte de kutlamaların yapıldığı görülmektedir. II. Meşrutiyet’in yıldönümü olan 23 Temmuz günü, 1909 yılından itibaren resmî, millî bayram (İyd-i Millî) olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bunun gibi 30 Aralık günü de Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihi olarak Osmanlı İstiklâl Günü ismiyle kutlanmıştır. Osmanlı Anadolu taşrasının önemli vilâyet kentlerinden Kastamonu’da II. Meşrutiyet Dönemi ve sonrasında Osmanlı İstiklâl Günü kutlamaları ve etkinliklerinin nasıl gerçekleştiğinin ele alındığı bu makalede Meşrutiyet dönemi için kaynak olarak Kastamonu’da yayınlanmış olan iki gazete kullanılmıştır. Bunların birisi 1872 yılında yayına başlayan ve vilayetin resmî gazetesi olan Kastamonu, diğeri ise 1908 de yayına başlayan ve Kastamonu’nun ilk özel gazetesi olan Köroğlu gazetesidir. Millî Mücadele dönemi için ise Kastamonu ve Açıksöz gazetelerinden yararlanılmıştır. Osmanlı Devleti’nin kuruluş günü olarak kabul edilen 30 Aralık (17 Kânûn-ı evvel) günü, resmen kutlanması kabul edilen bir gün olmamasına karşın millî bir gün olarak 1913–1921 yılları arasında Kastamonu’da da kutlanmış ve etkinlikler düzenlenmiştir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
İstiklâl-i Osmanî Günü, Millî Bayramlar, 30 Aralık, Kastamonu vilâyeti, Millî Gün Kutlamaları ve Törenleri.

Alındığı tarih: 26 Haziran 2009
E-yayın tarihi: 29 Eylül 2009

Yazışma: Yrd.Doç.Dr., Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü P.K 37100 Kuzeykent/KASTAMONU

Tel: 0366 215 49 23-24 E-posta: myilmaz@kastamonu.edu.trCelebrations of National Foundation Day of Ottoman State
in Kastamonu (1913-1921)

Mehmet Serhat YILMAZ
Kastamonu

There was no national day which was celebrated by every one in the Ottoman State until The Second Constitutional Era. It was thought to establish a common national day in The Second Constitutional Era. Some people approved the date July 23rd when the Constitution was redeclared in 1908 and some approved the date December 30th which is accepted as the foundation day of the Ottoman State. Because there was no agreement on either date, it has seen that the celebration should hold on both dates. July 23rd, the anniversary of the Second Constitutional Era (23 July 1908), began to be celebrated as a National Holiday (İyd-i Millî) in 1909. Also December 30th, the anniversary as foundation day of the Ottoman State, had began to be celebrated as The Ottoman Foundation Day (Yevm-i İstiklâl-i Osmânî) between 1913 and 1921 years in Kastamonu. This article tried to focuse on the Ottoman Foundation Day celebrations, the activities carried out throughout Kastamonu during the Second Constitutional Era and after. Two newspapers- Kastamonu and Köroğlu- which were published during the Constitutional Era were used as a source material for the study. The former, Kastamonu, was the official newspaper of the Kastamonu Province, the publication of which dates back to 1872. The latter, Köroğlu, was the first private newspaper that began to be published in 1908 in Kastamonu. As well as these newspapers Kastamonu and Açıksöz newspapers were also as a source material for the period of the Turkish National Struggle for Independence. December 30th, The Foundation Day of Ottoman State, was celebrated through relatively more organized official ceremonies with higher participation rates in Kastamonu during the years of the Second Constitutional Era and the Turkish National Struggle.

KEY WORDS
“İstiklal-i Osmanî Günü” (National Foundation Day of the Ottoman State), National Days, December 30th, Kastamonu, Celebration of National Days’.


(Received June 26 2009)
(Published Online September 29 2009)

Correspondence:
Address for correspondence : Assoc.Prof.Dr., Kastamonu University, Faculty of Science and Literature, Department of History, Mail Box: 37100 Kuzeykent/KASTAMONU

Tel: 0366 215 49 23-24 E-mail: myilmaz@kastamonu.edu.tr

  Pencereyi Kapat

  Close Window