Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2009), 6/3:110-126
Telif Hakkı © 2009 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.3.36

Journal of Modern Turkish Studies (2009), 6/3:110-126
Copyright © 200
9 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.
3.36

 

Bir Hun Başkenti: T’ung-Wan Ch’eng

Tilla Deniz BAYKUZU
Edirne

ÖZET

Çin yıllıklarında Hunlar’ın kurduğu Hsia Devleti başkentinin görkemi ve güzellikleri uzun uzadıya anlatılır. T’ung-wan Ch’eng adını taşıyan bu Hun başkenti nihayet Çinli arkeologlar tarafından tespit edildi ve dünyaya duyuruldu. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sha’an-hsi ?? Eyaleti’nin kuzeyinde, İç Moğolistan Özerk Bölgesi’ne sınır olan Yu-lin şehri Chin-pien kasabasının 58 km. kuzeyinde Pai Cheng-tzu adlı köyün yakınında bulunan şehir hem Hunların şehirciliğine en önemli bilgileri verecek şehir kalıntısı olması hem de bulunan ilk ve tek Hun başkenti özelliğini taşıması açısından tarihi değeri oldukça büyüktür.


ANAHTAR SÖZCÜKLER
T’ung-wan Ch’eng, Hun Başkenti, Sha’an-hsi, Yu-lin, Türk şehirciliği

Alındığı tarih: 16 Nisan 2009
E-yayın tarihi: 29 Eylül 2009

Yazışma: Doç.Dr., Trakya Üniversitesi Güllapoğlu Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Edirne.
E-posta: realhuns@hotmail.comA Hsiung-nu capital: T’ung-Wan Ch’eng

Tilla Deniz BAYKUZU
Edirne

In Chinese annuals, splendor and beauty of the capital of Hsia State which was founded by Hsiung-nus, were told in great details. This capital of Hsiung-nus which was named as "T'ung-wan Ch'eng" finally was fixed and announced by Chinese archaeologists. The city is near by Pai Cheng-tzu village where is 58 km. north of Chin-pien town in Yulin; the border city of Inner Mongolia, in northern part of Sha’an-hsi ?? Province of P.R. China, has really historical importance as a city ruins not only in point of view presents important information about the city planning of Hsiung-nus, also is the first and only capital belong to the Hsiung-nus.

KEY WORDS
T’ung-wan Ch'eng, the capital of Hsiung-nu, Sha’an- hsi, Yu-lin, Turkish city planning


(Received April 16 2009)
(Published Online September 29 2009)

Correspondence:
Address for correspondence: Assoc.Prof.Dr., Trakya University, Faculty of Science and Letters, Department of History, Edirne. E-posta: realhuns@hotmail.com
  Pencereyi Kapat

  Close Window