Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2009), 6/4:40-63
Telif Hakkı © 2009 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.4.43

Journal of Modern Turkish Studies (2009), 6/4:40-63
Copyright © 200
9 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.
4.43

 

Suriye Colan (Golan) Türkmenleri Ağzı

Hülya Arslan EROL
Kilis

ÖZET

1967 Suriye-İsrail savaşı sırasında yerleşmiş oldukları Golan tepelerinden çıkarılan Colan (Golan) Türkmenleri, bugün bir kısmı Golan’da (Birleşmiş Milletler kontrolündeki Kuneytra) kalmak üzere yoğun olarak Şam’da yaşamaktadır. Sayıları kırk bin civarında olan Colan (Golan) Türkmenlerinin ağız özellikleri Anadolu ağızlarından Gaziantep ağzı, Irak Türkmen Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesinin bazı ses ve şekil özellikleri ve söz varlığı ile örtüşmektedir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Colan (Golan) Türkmenleri, Suriye, ağız, Türk diyalektolojisi


Alındığı tarih: 27 Ekim 2009
E-yayın tarihi: 19 Ocak 2010

Yazışma:

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kilis, TÜRKİYE.

E-posta:  hulyaarslanerol@hotmail.comLanguage of Turkmens of Golan in Syria

Hülya Arslan EROL
Kilis

ABSTRACT
Most part of Golan Turkmens live today in Damascus, except a certain number of people staying still in Golan Heights (Kuneytra) where the all Golan Turkmens had once settled during Syria-Israel War of 1967. The regional dialectal properties of Golan Turkmens, who are of around forty thousand people, are similar to those of Gaziantep local dialect, Irak Telaffer Turkish and Azerbaijani Turkish in regards of phonetics and morphology, and presence of words.


KEY WORDS
Colan (Golan) Turkmens, Syria, regional dialect, Turkish dialectology


(Received October 27 2009)
(Published Online 19 January 2010)

Correspondence:
Address for correspondence : Kilis 7 Aralıık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kilis, TÜRKİYE.

Email:  hulyaarslanerol@hotmail.com

  Pencereyi Kapat

  Close Window