Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2009), 6/4:64-75
Telif Hakkı © 2009 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.4.44

Journal of Modern Turkish Studies (2009), 6/4:64-75
Copyright © 200
9 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.
4.44

 

Çağdaş Tatar Tiyatro Yazarlarından
Tufan Minnullin’in Piyeslerine  Genel Bir Bakış

Alsu KAMALİYEVA
Ankara

ÖZET

Çağdaş Tatar Edebiyatı, halk tiyatrosunun geleneksel unsurlarının üzerine modern yaklaşımların yerleştirilmesiyle bugünkü yetkinliğine ulaşmıştır. Batılı sanat akımlarından birebir etkilenen ve bunları özümseyerek çok sayıda eserle günümüze ulaşan Çağdaş Tatar Tiyatrosunun en önemli kilometre taşlarından birisi, 40’ı aşkın büyük tiyatro eseri ve çok sayıda piyesi ile Tufan Minnullin’dir. Tufan Minnullin’i esas alarak yapılacak bir bilimsel değerlendirme, Çağdaş Tatar Tiyatrosunu anlamamızda önemli bir yol gösterici olacaktır. Bu çalışmada onun sanat hayatı, eserleri, edebî kişiliği ana hatlarıyla ortaya konmuş ve en başarılı eserlerinden olan Eldermeş’ten Elmender  piyesi üzerinde detaylı bir inceleme yapılarak hem Tufan Minnullin’in hem de Çağdaş Tatar Edebiyatının temel sanat özellikleri ortaya konmaya çalışılmıştır.


ANAHTAR SÖZCÜKLER
Tufan Minnullin, Çağdaş Tatar Edebiyatı, Tatar Tiyatrosu, dram, Eldermeş’ten Elmender.

Alındığı tarih: 30 Eylül 2009
E-yayın tarihi: 19 Ocak 2010

Yazışma: Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Beşevler, Ankara, TÜRKİYE.

E-posta:  alsukamal@yahoo.com, alsoukamalieva@gazi.edu.trAn Overview of the Contemporary Tatar Theatre
in the Context of the Plays of Tufan Minnullin

Alsu KAMALIYEVA
Ankara

ABSTRACT
Contemporary Tatar Literature has reached competence through setting up contemporary approaches on the traditional elements of public theater. One of the most important milestones of Contemporary Tatar Theater which has reached today with a lot of literary works which were affected western art movements one to one is Tufan Minnullin who has more than forty dramas and many plays. A scientific assessment in the light of Tufan Minnullin will play a guding role in terms of understanding Contemporary Tatar Theater. This study aims at scrutinizing the fundamental art features of both Tufan Minnullin and the contemporary Tatar Literature together with his literary life, works, and literary personality substantially as well as conducting a more detailed study on his one of the most successful works called Eldirmiş’den Elmender.


KEY WORDS

Tufan Minnullin, Contemporary Tatar Literature, Tatar Theater, Drama, Eldirmiş’den Elmander.


(Received September 30 2009)
(Published Online 19 January 2010)

Correspondence:
Address for correspondence : Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Beşevler, Ankara, TÜRKİYE.

Email: alsukamal@yahoo.com, alsoukamalieva@gazi.edu.tr

  Pencereyi Kapat

  Close Window