Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2009), 6/4:123-128
Telif Hakkı © 2009 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.4.48

Journal of Modern Turkish Studies (2009), 6/4:123-128
Copyright © 2009 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.6.2009.4.48

 

TANITMA / REVIEW

Bekasıl EULİYE, Juldıznama, (Çevirenler/Translators: Maksut ŞAPİGİ, Sersenbi DEUİTULI), Kültegin: Astana 2005, 222 + 388 faksimile/facsimile.

Abid Nazar MAHDUM
İstanbul

ÖZET:

Bekasıl Bibolatulı’nın eseri olan Julduznama tanıtılmaktadır. Astroloji fal ve çeştli dualar gibi konuları ihtiva eden eserin asıl metni ve Kazakça tercümesi incelenerek gerek asıl metinde önemli görülen, gerekse çeviri ve baskıda dikkati çeken hususlar tetkik edilmiştir. Eserin konusu ve içinde bulunan çeşitli risaleler de incelenerek bilgi verilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER:


Kazak Türkçesi, Julduznama, Nurnama, Çağatay Türkçesi

ABSTRACT:

This review is on the Julduznama, a work by Bekasil Bibolatuwly. This work contains different topics relating to astrology, fortune-telling, blessing and thanksgiving. The author focuses on original text of the work and its tranlation into Kazakh as well as on disputatious questions appeared during the translation and edition of the work.

KEY WORDS:

Kazakh Turkish, Julduznama, Nurnama, Chagatai Turkish

(Alındığı tarih 22 Haziran 2009)
(E-Yayın tarihi 19 Ocak 2010)

(Received June 22 2009)
(Published Online January 19 2010)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence:
Abid Nazar MAHDUM, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Cad. Kavalalalı Sok. No: 5/4, Fatih/ İstanbul 34080
Email: abidmahdum@yahoo.com

 


  Pencereyi Kapat

  Close Window