Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2010), 7/1:37-48
Telif Hakkı © 2010 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.1.3

Journal of Modern Turkish Studies (2010), 7/1:37-48
Copyright © 20
10 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.
7.2010.1.3

 

Mehmed Emin Resulzâde İran'da (1908-1911)

Celal Metin
Manisa

ÖZET

Türk dünyasının önemli siyaset ve fikir adamlarından Mehmed Emin Resulzâde yetmiş yılı aşan siyasî ve fikrî mücadele hayatının kısa bir dönemini bir inkılâp yaşayan İran’da geçirmiştir. İran siyasetine dahil olan ve İran’ın iç ve dış sorunlarına dönemin çağdaş siyasî fikirleri bağlamında çözümler üreten Resulzâde, İran siyasetine kısa bir dönem damga vuran Demokrat Parti'nin merkez kurulunda yer aldığı gibi, partinin yayın organı olan İran Nev gazetesinin de baş yazarlığını üstlenmiştir. Resulzâde’ye siyasî ve fikrî yaşamında farklı bir deneyim ve zenginlik kazandıran İran’daki faaliyetlerinin onun fikirlerinin hem olgunlaşmasına hem de daha iyi anlaşılmasına katkısı büyük olmuştur.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Mehmet Emin Resulzâde, İran Meşrutiyeti, İran Nev, Sosyal Demokrasi, Milliyetçilik

Alındığı tarih: 15 Kasım 2009
E-yayın tarihi: 26 Nisan 2010

Yazışma:
Yazışma adresi: Celal Metin, Yrd.Doç.Dr. Celal Bayar Üniversitesi Demirci Meslek Yüksekokulu, P.K 45900 Demirci/MANİSA
E-posta: celalmetin2004@yahoo.com


Mehmed Emin Resulzade in İran, 1908-1911

Celal Metin
Manisa

Mehmed Emin Resulzade, one of the most prominent politicians and intellectuals of the Turkish Environment, has a short period of politic and intellectual life in Iran which undergoes a revolution. Involved in Iran’s politics and creating solutions in the perspective of the contemporary political life, Resulzade is not only a member of the central committee of the Democratic Party which is dominant in the political conjuncture of that time but also he is head writer of the Iran Nev nevspaper which is the journal of the party. His activities in Iran which gains him a different experience and wealth in his political and intellectual life contributes to both the maturation of Resulzade’s ideas and better understanding of them.

KEY WORDS
Mehmed Emin Resulzade, Iran Constitutionalism, Iran Nev, Social Democracy, Nationalism

(Received November 15 2009)
(Published Online April 26 2010)

Correspondence:
Address for correspondence : Celal Metin, Assoc.Prof.Dr., Celal Bayar University, Demirci Vocational High School, P.O.B. 45900 Demirci/MANİSA
Email:celalmetin2004@yahoo.com
  Pencereyi Kapat

Close Window