Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2009), 7/2:5-6
Telif Hakkı © 2010 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.16

Journal of Modern Turkish Studies (2010), 7/2:5-6
Copyright © 20
10 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.
7.2010.2.16

 

Sunuş

F. Sema BARUTCU ÖZÖNDER

ÖZET

Dergimizin bu sayısında tarihsel ve modern Türklük araştırmaları alanında özgün yazıları, yeni yayın tanıtmalarını ve Türkoloji dünyasından haberleri bulacaksınız.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, dergiler, süreli yayınlar, Ankara Üniversitesi, Türklük bilimi

(E-Yayın tarihi 15 Temmuz 2009)

Yazışma:
Yazışma Adresi: F. Sema Barutcu Özönder, Prof.Dr.
E-posta:barutcu@humanity.ankara.edu.tr 

___________________________________________________________________________________________

Introduction

F. Sema BARUTCU ÖZÖNDER

ABSTRACT

In this issue of the JMTS,  you will find original articles covering historical and modern Turkish studies, reviews of recent books and announcements from Turkology  environment.

KEY WORDS
Journal of Modern Turkish Studies, journals, periodicals, Ankara University, Turkology


(Published Online July 15
2009)

Correspondence:
Address for correspondence: F. Sema Barutcu Özönder, Prof.Dr.
E-mail: barutcu@humanity.ankara.edu.trPencereyi Kapat

 Close Window