Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2010), 7/2:7-13
Telif Hakkı © 2010 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.17

Journal of Modern Turkish Studies (2010), 7/2:7-13
Copyright © 20
10 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.
7.2010.2.17


 

Tıgın Darhan - legendarnıy predvoditel' naroda Saha: Mifologiçeskoye gosudarstvo na Kraynem Severe / Tıgın Darhan - Saha Halkının Efsanevi Önderi: En Kuzey'in Mitolojik Devleti

UŞNİTSKİY Vasiliy Vasil'eviç

ÖZET
Saha folklorunda Rusların gelişine kadar Kangalasların lideri olan Tınina ile özdeşleştirilen efsanevî bey Tıgın hakkındaki efsaneler önemli bir yer tutar. Tıgın Darhan hakkındaki renkli Saha efsaneleri ve Uzak Kuzey’de bir devlet olmuş olma ihtimali her zaman Rusya ve Sovyet blilim adamlarının ilgisini çekmiştir. Tıgın’ın şahsiyeti ile İ. Lindenau, G.A. Popov, O.V. İonova, A.P. Okladnikov ve S.A. Tokarev gibi ünlü araştırmacılar ilgilenmişlerdir. Son zamanlarda A.A. Boriso ve O.A.Parfenova’nın Tıgın devrini kavramaya çalışan makaleleri de yayınlanmıştır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Potestas, tarih yazıcılığı, mitolojik devlet, Yakutistan tarihi, Sibirya’nın fethedilmesi çağı.

Alındığı tarih: 2 Haziran 2010
E-yayın tarihi: 15 Temmuz 2010

_____________________________________________________________________________________________

Tıgın Darhan - The Legendary Leader of Sakha people:
Mythological State of The Far North

USHNITSKIY V.V.

ABSTRACT
Myths about the legendary leader Tıgın who has been identified with Tınina the leader of the Kangalas uptil the Russians come takes an important place in Saha folklor. Interesting Saha legends about Tıgın Darhan and the probability of a founded state in Far North has always aroused interest of Russian and Soviet scholars. Famous researchers such as İ. Lindenau, G.A: Popov, O.V. İonova, A.P. Okladnikov and S.A: Tokarev has been interested in character of Tıgın. Recently some articles of A.A. Borisov and O.A.Parfenova have been published concerning the period of Tıgın.

KEY WORDS
Potestas, history writing, mythological state, the conquest of Siberia, Sakha history

(Received June 2 2010)
(Published Online July 15 2010)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma adresi/Address for correspondence : Ushnitskiy Vasiliy Vasil'evich, Institut gumanitarnıh issledovanıy i problem Maloçislennıx narodov Severa SO RAN, Ulitsa Petrovskogo, 1, Yakutsk, 677007, Rossiya
E-mail: voma@mail.ru

 


Pencereyi Kapat

 Close Window