Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2010), 7/2:14-33
Telif Hakkı © 2010 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.18

Journal of Modern Turkish Studies (2010), 7/2:14-33
Copyright © 20
10 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.
7.2010.2.18


 

Türk Kültürü Terminolojisinde GÖÇ Kavramı Hakkında

Anıl YILMAZ - Cahit TELCİ    

ÖZET
Türk kültürü incelenirken, özellikle yerleşik hayat tarzını seçmemiş toplulukların yaşam şeklini tanımlamakta bazı problemlerle karşılaşmaktayız. Bu problemlerden bir tanesi göç kelimesinden türetilen terminoloji konusundadır. Makalede göçmen, göçebe ve göçer kelimelerin farklı yaşam şekillerini ifade ettiği ve bu yüzden farklı topluluklar için kullanılması gerektiği iddia edilmektedir. H.N. Orkun, M. Ergin, A. İnan, İ. Kafesoğlu, Z.V. Togan ve N. Diyarbekirli gibi bazı akademisyenlerin bugün karşılaşacağımız problemleri engellemek için yerleşik yaşamı seçmemiş Türk topluluklarını isimlendirmek yönünde bazı öneriler getirmeye çalıştıklarını söyleyebiliriz. Ancak bu konuyu çalışan günümüz akademisyenlerinin yazıları incelendiğinde aralarında bir görüş birliği olmadığı anlaşılırken, çoğu zaman kavramların birbirine karıştırıldığı da tespit edilmiştir. Çalışmamız bizden önce kullanılan bu kavramları yorumlamaktan öte, toplumun yaşam şeklini açıklayan “göç” kelimesinden türetilmiş kavramların açıklanması ve farklı üç tipteki yaşam tarzını açıklarken kullanılması gereken kavramlara bir öneri getirmek üzerine olacaktır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER:
Göç, göçebe, yarı göçebe, konar-göçer, Türk sanatı, Türk kültürü

Alındığı tarih: 17 Şubat 2010
E-yayın tarihi: 15 Temmuz 2010

______________________________________________________________________

On the Concept of MIGRATION in the Terminology of Turkish Culture


Anıl YILMAZ, Cahit TELCİ    

ABSTRACT
There are still some disagreements among the academicians about naming the life style of nonsettled Turcoman tribes. In Turkish there are three words derived from the verb migration (in Turkish göç). Those words are: Göçmen, göçebe and göçer which can be translated into English immigrant and nomad. In the article it is claimed that those three Turkish words explain three different lifestyles and people. Some academicians like H.N. Orkun, M. Ergin, A. İnan, İ. Kafesoğlu, Z.V. Togan and N. Diyarbekirli emphasize that problem and propose some idioms to prevent confusion we met today. Some foreign academicians are also aware that by using word nomad does not sufficiently explain both pre-Islamic Turks and Arabs (like Bedevi or Tuareg). So they use the phrase “pastoral nomadism” for the people who are moving between pasture land and winter shelter. The reader will find a proposal about which word shall be used to define nonsettled way of Turcoman life.

KEY WORDS:
Migration, nomad, semi-nomad, Turkish art, Turkish culture.

(Received February 17 2010)
(Published Online July 15 2010)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence :

Anıl Yılmaz, Yrd.Doç.Dr., Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Muradiye Yerleşkesi, Manisa. Tel: +90 236 2412156. E-mail: yilmazanil@yahoo.com

Cahit Telci, Dr., Celal Bayar Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Muradiye Yerleşkesi, Manisa.
Tel: +90 236 2412156. E-mail: ctelci35@gmail.com

 


Pencereyi Kapat

 Close Window