Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2010), 7/2:34-44
Telif Hakkı © 2010 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.19

Journal of Modern Turkish Studies (2010), 7/2:34-44
Copyright © 20
10 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.
7.2010.2.19


 

Kırgızistan’da Akayev Sonrası İzlenen Dil Politikasının
Genel Görünümü ve Düşündürdükleri

Filiz KILIÇ    

ÖZET
Kırgızistan Cumhuriyeti 31 Ağustos’ta, SSCB sonrası bağımsızlığın on sekizinci yılını kutladı. 23 Eylül’de ise Kırgızcaya devlet dili statüsü verilişinin yirminci yılı kutlanacak. Hiç kısa sayılmayacak bu zaman zarfında Kırgız Türkçesi, bir devlet dilinin sahip olması gereken iletişim gücüne ve kullanılırlığa, ne eğitim alanında, ne devlet yönetiminde, ne de sosyal ve kültürel alanlarda erişebildi. 24 Mart 2005 olayları ardından yönetime gelen Kurmanbek Bakiyev’in dört yıldır devam eden iktidarı döneminde de Kırgız Türkçesinin her yerde kullanılması, gelişip güçlenmesi için hayatî önem taşıyan, ilk ve esas şart olan devlet politikaları oluşturup izlemede kararlı davranılmadı, kayda değer adımlar atılmadı.

ANAHTAR KELİMELER:
Kırgız Türkçesi, Kırgızistan, dil politikası, Akayev sonrası dönem, Kurmanbek Bakiyev

Alındığı tarih: 5 Eylül 2010
E-yayın tarihi: 15 Temmuz 2010

______________________________________________________________________

The Language Policy in Post-Akayev Kyrgyzstan:
General Panorama and Thoughts


Filiz KILIÇ    

ABSTRACT
The Kyrgyz Republic celebrated the 18th anniversary of proclaiming its independence in the post USSR era on August 31. On September 23rd, twentieth anniversary of Kyrgyz language gaining state language status will be celebrated. During this period, which cannot be properly considered a short one, Kyrgyz Turkish have fallen short of attaining the communicative power and usability that a state language is supposed to represent not only in fields of education, state government, but also in social and cultural fields. There have been a lack of decisiveness and remarkable steps in forming and executing government policies which are the foremost and essential requirements for widespread use, improvement and empowering of Kyrgyz Turkish during the rule of Kurmanbek Bakiyev which has governed the country for four years after coming to power in the wake of March 24th, 2005 events, as well.

KEY WORDS:
Kyrgyz Turkish, Kyrgyzstan, language policy, post-Akayev period, Kurmanbek Bakiyev

(Received September 5 2010)
(Published Online July 15 2010)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence : Yrd.Doç.Dr. Filiz Kılıç, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye/Ankara,

E-posta: kilic@humanity.ankara.edu.tr

 


Pencereyi Kapat

 Close Window