Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2010), 7/2:45-56
Telif Hakkı © 2010 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.20

Journal of Modern Turkish Studies (2010), 7/2:45-56
Copyright © 20
10 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.
7.2010.2.20


 

Türkmen Türkçesinde FİKİR Kavramı

Berdi SARIYEV    

ÖZET
Mahdumkulu, önemli Türkmen şairlerden birisidir. Şiirlerinde metaforik unsurların geniş ölçüde kullanıldığı görülür. Onun fikir deryası sözü, ‘TİD üçgeni’ vasıtasıyla  tanımlanabilir. Bu açıdan Mahdumkulu’nun şiirlerinde özellikle akıl gemisi, fikir deryası ve söz pazarı deyimleri, “fikir” ile ilgili dikkat çekici metaforik deyimlerdir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Türkmen, fikir, kavram, deyim, metafor, idrak.

Alındığı tarih: 3 Mart 2010
E-yayın tarihi: 15 Temmuz 2010

______________________________________________________________________

The Concept of THOUGHT in Turkmen Turkish


Berdi SARIYEV    

ABSTRACT
Mahdumkulu is the famous Turkmen poet. It is seen that the metaphoric elements are used widely in his poems. His idiom fikir deryası can be defined by means of the TID triangle.  According to these aspects it is noticed that metaphoric idioms like that akıl gemisi, fikir deryası, söz pazarı especially which are about “thought” concept.

KEY WORDS
Turkmen, thought, concept, idiom, metaphor, cognition

(Received March 3 2010)
(Published Online July 15 2010)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence : Berdi Sarıyev, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Sıhhiye-Ankara, TÜRKİYE.
E-posta:  berdisaryyew@yahoo.com.tr

 


Pencereyi Kapat

 Close Window