Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2010), 7/2:73-83
Telif Hakkı © 2010 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.22

Journal of Modern Turkish Studies (2010), 7/2:73-83
Copyright © 20
10 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.
7.2010.2.22


 

Antisemiya kak lingvistiçeskaya kategoriya, vırajayuşçaya protivolojnost' v Uzbekskom yazıke / Özbekçede Karşıtlık İfade Eden Bir Linguistik Kategori Olarak Antisemi

Dildora Abdinabiyevna ABDULLAYEV   

ÖZET
Bu makalede Özbekçe malzemeler temelinde antisemi üzerinde durulacaktır. Antisemi, leksik birimler arasındaki anlamsal zıtlığın ifadesi olarak kabul edilmektedir. Antisemi ve antonim olayları, anlambirim tahlili temelinde karşılaştırılacaktır. Leksik birimlerdeki anlamsal zıtlık ilişkisini sadece antonim içerisinde değil, bunun dışında da incelemenin  amaca uygun olduğu ileri sürülerek bu geniş kapsamlı olay, antisemiya adı altında uygulamalı olarak ele alınacaktır. Leksik birimlerin anlamsal yapısında zıtlık ilişkisine temel olabilecek anlam birimciklerin bulunması, antisemi olayının esasını belirler. Dilbilimsel olay olarak antisemi, antonime gore geniş kapsamlı olmasıyla ayrılır.  Her bir zıtlık çiftinde antisemi vardır, ama her türlü zıtlık ilişkisi, antonimi (antonimi belirleme ölçütlerine göre) oluşturmaz. Antonimi, antiseminin ileri aşaması olarak değerlendirmek mümkündür.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Antisemi, antonimi, karşıtlık, anlam bilim, semantik çekirdek, Özbekçe


Alındığı tarih: 12 Mayıs 2010
E-yayın tarihi: 15 Temmuz 2010

______________________________________________________________________

Antisemy as a Linguistic Category Expressing Opposition in Uzbekish

Dildora Abdinabiyevna ABDULLAYEVA

ABSTRACT
In this article will be dwelt on antisemy in substance of Uzbek material. Antisemy has been admitted as the expression of semantic opposition among the lexical units. The cases of antisemy and antonym will be compared in substance of the semic analysis. Suggesting to examine the semantic opposition relationship in lexical units not only in antonym but also apart of it is appropriate for the purpose, that comprehensive case is going to be attended as applied by the name of antisemy.
As the linguistic phenomenon antisemy is characterized by rather wide scale, than antonymy. Existence of semic units that could provide a basis of opposition relationship in semantic structure of lexical units designates the essence of antisemy. As a linguistic case antisemy is more comprehensive than antonym. Every antonymic pair consists of antisemy but every antisemic relationship does not generate antonym. It is possible to consider antonym as the further phase of antisemy.

KEY WORDS
antisemy, antonymy, opposition,  semanticsd, semantic kernel, Uzbek

(Received Mat 12 2010)
(Published Online July 15 2010)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence : Abdullayeva Dildora Abdinabiyevna, Ul. Yusuf Has Hacib, 103. Taşkent, Özbekistan. 100070

E-posta/E-mail:  abdullaevad@yahoo.com

Pencereyi Kapat

 Close Window