Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2010), 7/2:92-101
Telif Hakkı © 2010 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.24

Journal of Modern Turkish Studies (2010), 7/2:92-101
Copyright © 20
10 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.
7.2010.2.24


 

Sözlükçülük ve Sözlük Araştırmacılığı

Halil İbrahim Usta

ÖZET
Bu yazının birinci bölümünde sözlükçülük (leksikografi) alanının sınırlarını belirlemek amacıyla farklı kaynaklardaki tanımlarına yer verilmekte; leksikografinin teorisi, alanı, terminolojisi ve hedefleri üzerinde durulmaka; Türkiye’de bu alandaki çalışmalar irdelenmektedir. Yazının ikinci bölümünde ise, sözlük araştırmacılığı (meta-leksikografi) hakkında bilgi verilerek Türkiye’deki durum eleştirel bir gözle değerlendirilmektedir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
sözlükçülük, sözlük araştırmacılığı, Türkçe sözlükler.


Alındığı tarih: 4 Mart 2010
E-yayın tarihi: 15 Temmuz 2010

______________________________________________________________________

Lexicography and Meta-lexicography

Halil İbrahim Usta

ABSTRACT
The first part of article contains the information from various sources on purpose to designate a lexicography subject; also the attention is paid to such questions, as the purposes and problems, terminology, a subject and the lexicography theory; results of work in the given sphere done in Turkey are considered. In the second part the information on a meta-lexicography moves, also from the critical point of view the situation in Turkey is analysed.


KEY WORDS
lexicography, meta-lexicography, dictionaries of Turkish

(Received March 4 2010)
(Published Online July 15 2010)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence : Halil İbrahim Usta, Prof.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Sıhhiye-Ankara, TÜRKİYE.

E-posta: husta@humanity.ankara.edu.trPencereyi Kapat

 Close Window