Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2010), 7/2:122-135
Telif Hakkı © 2010 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.27

Journal of Modern Turkish Studies (2010), 7/2:122-135 Copyright © 2010 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.
7.2010.2.27


 

Ayşegül Devecioğlu’nun Ağlayan Dağ Susan Nehir Romanında
Yapı, Tema Dil ve Anlatım

Meral DEMİRYÜREK

ÖZET
Çingeneler, kendilerine has özellikleri nedeniyle, dünyanın her yerinde yüzyıllardır toplum dışına itilmişlerdir. Onlarla ilgili tarihî ve edebî eserlerin sayısı sınırlıdır. Nitekim Türk edebiyatında da Çingeneler üzerine yazılmış öykü ve romanların sayısının az olduğu görülmektedir.  Bu bağlamda, 2007 yılında yayımlanan Ayşegül Devecioğlu’nun Ağlayan Dağ Susan Nehir adlı romanı, Çingenelerin karakteristik özelliklerine ve toplumun onları ötekileştirmesinin yarattığı sonuçlara yoğunlaşması nedeniyle dikkat çekicidir. Üstelik Ayşegül Devecioğlu Çingeneleri konu aldığı bu romanı ile 2008 yılında “Orhan Kemal Roman Armağanı” ödülüne layık görülmüştür. Roman, anlatıcının “Naciye Abla”sının peşinden Edirne’ye uzanan yolculuklarını ve bu esnada Çingenelerin dünyasını keşfini anlatmaktadır. Mekân olarak genelde Balkanlar özelde ise Edirne öne çıkmaktadır. Olay örgüsünde Çingenelerin Edirne’de sürdürdükleri hayat düğün, şenlik ve geleneksel törenlerle ayrıntılı bir biçimde işlenmekte ve onların diğerleri tarafından görülmeyen özelliklerine vurgu yapılmaktadır. Bu çalışmada “Ağlayan Dağ Susan Nehir” romanı yapısal açıdan tahlil edildikten sonra anlatıcının bakış açısıyla Çingenelerin özellikleri ve Balkanlılık-Çingene ilişkisi üzerinde durulacaktır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Ayşegül Devecioğlu, Ağlayan Dağ Susan Nehir, Çağdaş Türk romanında Çingeneler, Balkan Çingeneleri, Edirne Çingeleri.


Alındığı tarih: 29 Nisan 2010
E-yayın tarihi: 15 Temmuz 2010

______________________________________________________________________

Structure Theme Language and Style of the Novel Ağlayan Dağ Susan Nehir
by Ayşegül Devecioğlu

Meral DEMİRYÜREK

ABSTRACT
Gypsies often have been treated as social outcasts all over the world because of their extraordinary features. Therefore, the number of works on Gypsies is very limited. In the same way, there are a few novels and stories concerning the Gypsies in the Turkish literature. In this connection, the novel entitled Ağlayan Dağ Susan Nehir by Aysegül Devecioğlu focusing on the characteristics of Gypsies and the results of their being isolated within the society is very impressive. Aysegül Devecioğlu is one of the contemporary Turkish novelists who have been famous in recent years. Her second novel entitled Ağlayan Dağ Susan Nehir (Crying Mountain Silent River) was awarded by the Orhan Kemal Culture Centre in 2008. The award-winning novel describes the Gypsies in Edirne. There are two main characters in the novel. The first one is the unnamed woman narrator and she follows sister Naciye, who is the second character and her origin is Gypsy. While searching the details of Naciye’s life, the narrator discovers the world of the Gypsies. She understands that Naciye has said many lies previously. Therefore, the narrator and the reader discover the real life of Naciye who has got two different life styles in İstanbul and Edirne. Naciye lives both like a modern woman and a Gypsy. The aim of this study is to analyze the novel and to emphasize the point of view of the narrator on Gypsies. In addition to this, the relationship between Gypsy and Balkan will be studied.


KEY WORDS
Aysegül Devecioğlu, Ağlayan Dağ Susan Nehir (Crying Mountain Silent River), Gypsies in contemporary Turkish novel, Balkan Gypsies, Gypsies from Edirne.

(Received April 29 2010)
(Published Online July 15 2010)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence : Meral Demiryürek, Yrd.Doç.Dr., Lefke Avrupa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Gemikonağı-Lefke Mersin 10 Türkiye.
Tel: 90 392 660 20 00

E-posta: medemiryurek@eul.edu.trPencereyi Kapat

 Close Window