Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2010), 7/2:251-257 Telif Hakkı © 2010 Ankara Üniversitesi
DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.2.36

Journal of Modern Turkish Studies (2010), 7/2:251-257 Copyright © 2010 Ankara University
DOI: 10.1501/MTAD.
7.2010.2.36


 

Tanıtma

Türk Sözlük Bilimine Yeni Bir Kaynak: 
Paşa Yavuzarslan, Osmanlı Dönemi Türk Sözlükçülüğü

Gülzura CUMAKUNOVA

ÖZET
Yazı, Tiydem Yayıncılık tarafından 2009 yılında yayımlanan Doç.Dr.Paşa Yavuzarslan’ın “Osmanlı Dönemi Türk Sözlükçülüğü”adlı monografisini tanıtmak amacıyla yazılmıştır. Kitap Türk dilbiliminde  yeterince araştırılmayan  sözlükbilimi konusunu ele almaktadır. “Türk Sözlükçülük Geleneği” olarak tasarlanan genel araştırmanın ilk bölümü  olarak tasarlanan incelemede, Osmanlı dönemi sözlükleri makro ve mikro sistemleri, kullanılan yöntemleri, tarihçeleri eşliğinde verilmiştir. Kitap, Türk leksikografisinin genel envanterinin oluşturulması ve teorik incelemelerinin geliştirilmesi için önemli kaynak niteliğindedir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Türk sözlükleri, leksikografi, evreler, yöntemler, ilkeler.


E-yayın tarihi: 15 Temmuz 2010

______________________________________________________________________

Review

A New Source of Turkish Lexicography:
Paşa YAVUZARSLAN, Osmanlı Dönemi Türk Sözlükçülüğü

Gülzura CUMAKUNOVA

ABSTRACT
The article was written with the intention to introduce Assoc. Prof. Pasha Yavuzarslan’s monograph “Turkish Lexicography of Ottoman Period”. The book focuses on the issue of lexicografy in Turkology, which had not been sufficiently investigated. The monograph is a vital source for making a general inventory and  developing the theoretical researches of Turkish lexicografy.


KEY WORDS
Turkish dictionaries, Lexicography, periods, methods, principles.


(Published Online July 15 2010)

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence : Gülzura Cumakunova, Prof.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 06100 Sıhhiye- Ankara

E-posta: gulzura@yahoo.comPencereyi Kapat

 Close Window