Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/4:5-6
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 53

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/4:5-6
Copyright © 2007 Ankara University
Art. #
53

 

Sunuş

F. SEMA BARUTCU ÖZÖNDER

ÖZET

Dergimizin bu sayısında Türk dili, edebiyatı, tarihi ve sosyo-kültürel durumuna dair özgün yazıları bulacaksınız.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, dergiler, süreli yayınlar, Ankara Üniversitesi, Türklük bilimi


(E-Yayın tarihi 3 Ocak 2008)


Yazışma:
Yazışma Adresi: F. Sema Barutcu Özönder
E-posta:barutcu@humanity.ankara.edu.tr 

 

Introduction

F. SEMA BARUTCU ÖZÖNDER

ABSTRACT

In this issue of the JMTS d you will find original articles covering Turkish language, history, literature and the socio-cultural situation.

KEY WORDS
Journal of Modern Turkish Studies, journals, periodicals, Ankara University, Turkology


(Published Online January 3 2008)


Correspondence:
Address for correspondence: F. Sema Barutcu Özönder
E-mail: barutcu@humanity.ankara.edu.tr


  Pencereyi Kapat

  Close Window