Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış Giriş |
  English

 

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 

 

Cilt 4, Sayı 4, Aralık 2007


1

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2007,4(4):1-4 (Mak. #51)
E-yayın Tarihi: 3 Ocak 2008
Makale (PDF 358 KB)

5
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2007,4(4):5-6 (Mak. #52)
E-yayın Tarihi:3 Ocak 2008
Özet    Makale (PDF 198 KB)

Makaleler


7
Gök Türk Hsieh-li Kağan’ın (618-630) Oğlu A-shih-na P’o-luo-men’in Mezar Kitabesi Üzerine
EKREM, Erkin
MTAD 2007,4(4):7-20 (Mak. #53)
E-yayın Tarihi: 3 Ocak 2008
Özet     Makale (PDF 608 KB)

21
The Influence of 1904-1905 Russo-Japanese War on the Social History of Karachai People of the Caucasus
TAVKUL, Ufuk    
MTAD 2007,4(4):21-27 (Mak. #54)
E-yayın Tarihi: 3 Ocak 2008
Özet     Makale (PDF 342 KB)

28
Sebâtü’l-Âcizîn’in Kazan Sahasında Bir Şerhi: Risâle-i 'Azîze
ABİK, Deniz 
MTAD 2007,4(4):28-44 (Mak. #55)
E-yayın Tarihi:3 Ocak 2008
Özet     Makale (PDF 541 KB)

45
Anadolu Ağızlarında Beddua Olarak Kullanılan Kızıl Kurt ve Kızzırkot Sözcükleri ve Bu Sözcüklerin Kökeni Üzerine Bazı Düşünceler
NALBANT, Mehmet Vefa   
MTAD 2007,4(4):45-52 (Mak. #56)
E-yayın Tarihi: 3 Ocak 2008
Özet     Makale (PDF 346 KB)

53
Füyûzat ve Molla Nasreddin Dergilerinde Edebî Dil Tartışmaları
UYGUR, Erdoğan
MTAD 2007,4(4):53-64 (Mak. #57)
E-yayın Tarihi:3 Ocak 2008
Özet     Makale (PDF 393 KB)

65
Hakaslarda Ölüm ile İlgili Gelenekler
YILMAZ, Gülsüm Killi
MTAD 2007,4(4):65-87 (Mak. #58)
E-yayın Tarihi: 3 Ocak 2008
Özet     Makale (PDF 519 KB)

88
Türkmen Türkçesinde Zaman Kelimelerinin Zamanın İfadesindeki Yeri
ÖZEL, Şahru Pilten
MTAD 2007,4(4):88-112 (Mak. #59)
E-yayın Tarihi: 3 Ocak 2008
Özet     Makale (PDF 568 KB)

113
SSCB Eğitim Siyaseti Temelinde M. Geldiyev ve G. Alpaarıf'ın Türkmen Diliniň Grammatikası (1929)
SAĞLIK, Selcan
MTAD 2007,4(4):113-124 (Mak. #60)
E-yayın Tarihi: 3 Ocak 2007
Özet     Makale (PDF 483 KB)

125
İlk Türkmen Kadın Türkoloğu: Prof.Dr. Zılıha Bakıyevna Muhammedova
SARIYEV, Berdi
MTAD 2007,4(4):125-131 (Mak. #61)
E-yayın Tarihi: 3 Ocak 2008
Özet     Makale (PDF 385 KB)

Tanıtmalar


132
Mustafa Kemal ATATÜRK, Nutuk, (Türkmen Türkçesine Tercüme Eden: Berdi Sarıyev) 
SAĞLIK, G. Selcan   
MTAD 2007,4(4):132-133 (Mak. #62)
E-yayın Tarihi: 3 Ocak 2008  
Özet     Makale (PDF 246 KB)

134
Xakassko-russkiy slovar’ – Xakas-orıs söstĭk (Pod Obşç. Red. O.V. Subrakovoy)
YILMAZ, Gülsüm Killi  
MTAD 2007,4(4):134-136 (Mak. #63)
E-yayın Tarihi: 3 Ocak 2008
Özet     Makale (PDF 315 KB)

137
Ufuk Tavkul, Kafkasya Gerçeği
SAĞLIK, Selcan  
MTAD 2007,4(4):137-139 (Mak. #64)
E-yayın Tarihi: 3 Ocak 2008
Özet     Makale (PDF 307 KB)

Haberler

 

140
Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2007, 27-30 Kasım 2007, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara.
SAĞLIK, Selcan
MTAD 2007,4(4):140-142 (Mak. #65)
E-yayın Tarihi: 3 Ocak 2008
Özet     Makale (PDF 280 KB)

143
Saadet Çağatay Kişiliğinde Willi Bang-Kaup Öğretisi Sempozyumu, 25-26 Ekim 2007, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Eski Türk Dili), Ankara.
SAĞLIK, Selcan
MTAD 2007,4(4):143-144 (Mak. #66)
E-yayın Tarihi: 3 Ocak 2008
Özet     Makale (PDF 258 KB)

145
Kazakistan’da István Mándoky Kongur Anısına Uluslar Arası Toplantı: Kazak Dili Tarihi: Altay Devri, Proto-Türk Çağı,
Eski Türk Anıtları, 29 Kasım - 2 Aralık 2007, Kazakistan Kültür ve İletişim Bakanlığı Dil Komitesi Başkanlığı, Astana
ÖNER, Mustafa
MTAD 2007,4(4):145-149 (Mak. #67)
E-yayın Tarihi: 3 Ocak 2008
Özet     Makale (PDF 319 KB)

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
 06100 Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta: ctl@ankara.edu.tr