Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/4:137-139
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 65

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/4:137-139
Copyright © 2007 Ankara University
Art. #
65

 

Ufuk TAVKUL: Kafkasya Gerçeği, Selenge Yayınları No:42 Tarih Dizisi 33, İstanbul, 2007, 515s. ISBN 978-975-8839-54-4

SELCAN SAĞLIK
Ankara Üniversitesi (Ankara)

TANITMA/REVİEW

E-Yayın tarihi 3 Ocak 2008

Published Online January 3 2008

Yazışma/Correspondence:
Yazışma Adresi/Address for correspondence: G.Selcan Sağlık, Araş.Gör.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara. TÜRKİYE.
Email: selcansaglik@yahoo.com

 


  Pencereyi Kapat

<<

  Close Window