MTAD
Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış Giriş | English

 


Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 

 
Cilt: 18, Sayı: 4 (Aralık 2021)


 

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2021, 18(4)
E-yayın Tarihi: 30 Mart 2022

Makale (PDF 253 KB)

431
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2021, 18(4):431-432; DOI: 10.1501/MTAD.18.2021.4.25
E-yayın Tarihi: 30 Mart 2022
Özet     Makale (PDF 109 KB)

Makaleler

433
Yeni Uygur Türkçesinde Bir Kök-Ek Birleşmesi: +liḳ+i, +lik+i, +luḳ+i, +lük+i
ÇELİKBAY, Ayhan
MTAD 2021, 18(4):433-455; DOI: 10.1501/MTAD.18.2021.4.26
E-yayın Tarihi: 30 Mart 2022
Özet     Makale (PDF 519 KB)

457
Eski Uygurca Saddharmapuṇḍarīka-sūtra Tefsirine İlişkin Fragmanlar
UZUNKAYA, Uğur
MTAD 2021, 18(4):457-474; DOI: 10.1501/MTAD.18.2021.4.27
E-yayın Tarihi: 30 Mart 2022
Özet     Makale (PDF 856 KB)

475
Liu Yingsheng’ın İpek Yolu Adlı Eseri ve Zhang Qian
EKREM, Nuraniye
MTAD 2021, 18(4):475-494; DOI: 10.1501/MTAD.18.2021.4.28
E-yayın Tarihi:
30 Mart 2022
Özet     Makale (PDF 3,5 MB)

495
Kutadgu Bilig III: Balasagunlu Yûsuf'un Elyazma Kitabı
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2021, 18(4):495-534; DOI: 10.1501/MTAD.18.2021.4.29
E-yayın Tarihi:
30 Mart 2022
Özet     Makale (PDF 1,4 MB)

Haberler

535
Uluslararası Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2021: Türk Ceditçiliği, 21-24 Eylül 2021, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü ve Mirza Uluğbek Adındaki Özbekistan Millî Üniversitesi İletişim Fakültesi Özbek Dil Bilimi ve Özbek Edebiyat Bilimi Bölümleri, Ankara-Taşkent (çevrimiçi toplantı)
ACAR, Serdar
MTAD 2021, 18(4):535-550; DOI: 10.1501/MTAD.18.2021.4.30
E-yayın Tarihi:
30 Mart 2022
Özet     Makale (PDF 334 KB)

AÜ
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
 06100 Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta: ctl@ankara.edu.tr