Konuk

Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Giriş | English


Yayın Kurulu


 Editör  Yardımcı Editörler  Yayın Kurulu Danışma Kurulu 
 

Editör
 

F. Sema Barutcu Özönder, Prof.Dr.
Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara    

Tel.: (+90 312) 310 32 80 / 1285      Faks: (+90 312) 310 57 13
E-posta: barutcu@humanity.ankara.edu.tr veya mtad.editor@gmail.com 


Yardımcı Editörler


İbrahim Arıkan, Araş. Gör.
Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara


Derya Hamiye Erbirsin, Araş. Gör.
Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara

Saime Selenga Gökgöz, Doç.Dr.
Hacettepe Üniversitesi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
06532 Beytepe . Ankara

Gülsüm Killi Yılmaz, Prof.Dr.
Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara


İngilizce Dil Editörü

Arda Arıkan, Prof. Dr.
Akdeniz Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Antalya

Rusça Dil Editörü
Berdi Sarıyev, Doç.Dr.
Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B,
Ankara . Türkiye

Yazılım Teknik Desteği: Nikolay Tufar, Dr.


Yayın Kurulu Üyeleri
Ayhan Çelikbay, Doç.Dr.
Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F, 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B,
06100 Sıhhiye . Ankara

Nuraniye H. Ekrem, Dr. Öğr. Üyesi
Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F, 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B,
06100 Sıhhiye . Ankara

Erkin Emet, Doç.Dr.

Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F, 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B,
06100 Sıhhiye . Ankara

Melek Erdem, Prof.Dr.
Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F, 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B,
06100 Sıhhiye . Ankara

Mehmet Rıza Heyet, Öğr. Gör.
Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F, 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B,
06100 Sıhhiye . Ankara

Filiz Kılıç, Dr. Öğr. Üyesi
Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F, 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B,
06100 Sıhhiye . Ankara


Aynur Öz Özcan, Prof.Dr.
Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F, 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B,
06100 Sıhhiye . Ankara

Selcan Sağlık Sağlık, Doç. Dr.
Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye/Ankara

Ufuk Tavkul, Prof.Dr.
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya F, 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B,
06100 Sıhhiye . Ankara

Mustafa Can Teziç, Dr. Öğr. Üyesi
Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F, 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B,
06100 Sıhhiye . Ankara

Erdoğan Uygur, Prof.Dr.
Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F, 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B,
06100 Sıhhiye . AnkaraDanışma Kurulu Üyeleri


  Yavuz Akpınar, Prof.Dr.
Ege Ü, Edebiyat F
Türk Dili ve Edebiyatı B
İzmir . Türkiye
İbrahim Maraş, Prof.Dr.
Ankara Ü. İlahiyat F
Ankara . Türkiye
     
  Eralp Alışık, Dr.
Yeditepe Üniversitesi
İstanbul . Türkiye
Anvar Mokayev, Prof.Dr.
Manas Ü, Fen-Edebiyat F, Tarih B
Bişkek . Kırgızistan
     
  Durmuş Arık, Prof.Dr.
Ankara Ü, İlahiyat F
Dinler Tarihi B
Ankara . Türkiye
İsmail Musayev, Prof.Dr.
Baku Devlet Ü,
Uluslararası İlişkiler  B
Baku . Azerbaycan
     
  Júlia Bartha, Dr.
Szolnok Müzesi Müdürü
Szolnok . Macaristan
S. Guldarhan Nurgaziyevna, Prof.Dr.
Al-Farabi Kazakistan Devlet Ü, Filoloji F,
Kazak Filolojisi B 

Almatı . Kazakistan
     
  Tsend Battulga,  Dr.
Moğolistan Devlet Ü, Moğol
Araştırmaları Enstitüsü, Türkoloji B
Ulaanbaatar . Moğolistan
Nesip Nesipli, Prof.Dr.
Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B
Ankara . Türkiye
     
  Mönhcargal Bazarragçaa, Prof.Dr.
Moğolistan Devlet Ü, Moğol
Araştırmaları  E, Moğol Dil Bilimi B,
Ulaanbaatar . Moğolistan
Nevzat Özkan, Prof.Dr.
Erciyes Ü, Fen-Edebiyat F, 
Türk Dili ve Edebiyatı B
Kayseri . Türkiye
     
  Tamara G. Borgoyakova, Prof.Dr. 
N.F.Katanov Hakas D Ü, Sayan-Altay 
Türkolojisi E
Abakan . Hakas C-RF
M. Cihat Özönder, Prof.Dr.
Hacettepe Ü, Edebiyat F, Sosyoloji B
Ankara . Türkiye

     
  Salican Cigitov, Prof.Dr. 
Manas Ü, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bişkek . Kırgızistan
Berdi Sarıyev, Doç.Dr.
Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B,
Ankara . Türkiye
     
  Gülzura Cumakun, Prof.Dr. 
Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B
Ankara . Türkiye
Akseleu Seydimbekov, Prof.Dr.
Evrazya Üniversitesi
Filoloji F, Tarih B 
Astana . Kazakistan
     
  Erkin Ekrem, Doç.Dr.
Hacettepe Ü. Edebiyat F
Tarih Bölümü

Ankara . Türkiye
Gülşen Seyhan Alışık, Prof.Dr.
Marmara Ü, Fen-Edebiyat F
Türk Dili ve Edebiyatı B,
İstanbul . Türkiye
     
  Seyfettin Erşahin, Prof.Dr.
Ankara Ü. İlahiyat F
Ankara . Türkiye
Almas Şayhulov, Prof.Dr.
Başkurt DÜ, Filoloji F,
Tatar Filolojisi B
Ufa . Başkurdistan - RF
     
  İşmuhammed G. Galyautdinov, Prof.Dr.
Başkurdistan Bilimler Akademisi
Ufa . Başkurdistan - RF
Aleksandra T. Tıbıkova, Prof.Dr.
Gorno-Altay Devlet Ü, Filoloji F
Altay Dili B
Gorno-Altay Cumhuriyeti-RF
     
  Fuad Ganiyev, Prof.Dr.
Kazan Devlet Ü
Tatar Filoloji ve Tarihi F
Tatar Dili B
Kazan . Tataristan - RF

Litip Tohti, Prof.Dr.
Pekin Milliyetler Ü, Azınlık Milletler Dilleri
ve Edebiyatları F

Uygur Dili ve Edebiyatı B
Pekin . ÇHC
     
  Shimin Geng , Prof.Dr.
Pekin . ÇHC
Vahit Türk, Prof.Dr.
Kültür Ü, Fen-Edebiyat F
Türk Dili ve Edebiyatı B
İstanbul . Türkiye

     
  Cevat Heyet, Prof.Dr.
Varlık Dergisi Sahibi ve Editörü
Tahran . İran


Myagmarsuren Uuganbayar, Dr. 
Moğolistan Devlet Ü, Moğol
Araştırmaları E, Moğol Dil Bilimi B
Ulaanbaatar . Moğolistan
     
  Zafer İlbars, Prof.Dr.
Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F
Sosyal Antropoloji ve Etnoloji B
Ankara . Türkiye

Yuri İvanoviç Vasil'ev, Doç.Dr.
M.K. Ammasov Yakut Devlet Ü, Yakut Filolojisi
ve Kültürü F,
Yakut Dili B
Yakutsk, Saha Yeri -RF
     
  Rüya Kılıç, Prof.Dr.
Hacettepe Ü, Edebiyat F
Tarih Bölümü

İstanbul . Türkiye
Oyun Mira Viktorovna, Prof.Dr.
Tuva Devlet Ü, Filoloji F, Tuva Dili B
Kızıl . Tuva Cumhuriyet -RF

     
  Abduvali Kaydarov Prof.Dr. 
Kazakistan Bilimler Akademisi 
Almatı . Kazakistan
Özen Yaylagül, Prof.Dr.
Ondokuz Mayıs Ü, Fen-Edebiyat F,
Türk Dili ve Edebiyatı B

Samsun-Türkiye
     
  İgor Kormuşin, Prof.Dr.
Rusya Federasyonu Bilimler Akademisi
Doğu Araştırmaları Enstitüsü
Moskova . RF
Naciye Yıldız, Prof.Dr.
Gazi Ü, Fen-Edebiyat F,
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B

Ankara-Türkiye
     
  Lala H. Kuliyeva, Prof.Dr.
Bakü Devlet Ü, Filoloji F
Bakü . Azerbaycan
Mirfatih Zekiyev, Prof.Dr.
Tataristan Bilimler Akademisi
Kazan . Tataristan -RF

     
  G. Jorigt, Prof.Dr.
İç Moğolistan Ü, Moğol Dili ve Edebiyatı B,
İç Moğolistan, Höhhot (ÇHC)
Peter Zieme, Prof.Dr.
Berlin-Brandenburg Bilimler Akademisi
Berlin . Almanya
     
  Mohammed Alem Sayed Labib, Doç.Dr.
Kabil Üniversitesi
Dil ve Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Kabil . Afghanistan
Murat Ceritoğlu, Prof. Dr.
İzmir Katip ÇelebiÜ, Edebiyat F, 
Türk Dili ve Edebiyatı B,
İzmir /Türkiye
     

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı© 2004, AU DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Ankara Üniversitesi . Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
Tel.: +90 312 310 32 80 | Faks: +90312 310 57 30 | E-posta :
ctl@ankara.edu.tr