Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/4:45-52
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 56

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/4:45-52
Copyright © 2007 Ankara University
Art. #
56

 

Anadolu Ağızlarında Beddua Olarak Kullanılan Kızıl Kurt ve Kızzırkot Sözcükleri ve Bu Sözcüklerin Kökeni Üzerine Bazı Düşünceler

Mehmet Vefa NALBANT
Pamukkale  Üniversitesi (Denizli)

ÖZET
Türkçenin söz varlığında önemli bir yer tutan beddualar, özellikle ağızlarda çok karşılaşılan ve çok büyük çeşitlilik gösteren kalıp sözlerdir. Anadolu ağızları üzerine yapılan çalışmalar bu çeşitliliği açıkça ortaya koymaktadır. Bu çeşitlik Türkçe’nin söz varlığındaki kalıp sözlerin sayısını arttırdığı gibi, Türkçe’nin somuttan soyuta veya soyuttan somuta taşınabilen sözcükler arası ilişkisini ve zihnin somut-soyut alanları arasındaki sözcük dönüştürme ve ilgi kurabilme imkânlarını da göstermesi açısından son derece önem taşır. Bir beddua sözcüğü olarak kızzırkot/kızıl kurt sözcüğü de hem böyle bir dönüştürme imkânını göstermesi açısından hem de sadece Güney ve Güney Doğu Anadolu’da saptanabilen bir beddua sözcüğü olarak incelememize konu olmuş, derleme sözlüğünde yer almayan kızzırkot sözcüğünün kökeninin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Beddualar, Anadolu ağızları, Kızzırkot, Kızıl kurt

Yazışma:
Mehmet Vefa NALBANT, Yrd.Doç.Dr., Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kınıklı/Denizli. e-mail:  vnalbant@gmail.com

Yazı bilgisi :
Alındığı tarih: 15 Ağustos 2007
Yayına kabul edildiği tarih: 10 Eylül 2007
E-yayın tarihi: 3 Ocak 2008Kızzırkot, Kızıl kurt Curse Words in Anatolian Dialects and Some Thoughts on the Origin of Kızzırkot, Kızıl kurt  Words

Mehmet Vefa NALBANT
Pamukkale  University (Denizli)


ABSTRACT

Curses have reserved a place in Turkish vocabulary and specially determined in Anatolian dialects and shown a variety. Research which have made on Anatolian dialects shown this variety. Curses have indicated relation between concrete and absract words and determined rules of mind which have transformed the words from concrete to abstract and from abstract to concrete. Kızzırkot or kızılkurt which ise a curse word, shows transform from concrete to abstract. This word have determined only South and South-Eastern Anatolian dialects and have not found in Collecting Dictionary (Dictionary of Anatolian Dialects = Derleme Sözlüğü). We aim to lighting of origin of this word and contribute to Dictionary of Anatolian Dialects.

KEY WORDS
Curses, Anatolian Dialects, Kızzırkot, Kızıl kurt

(Received August 15 2007)
(Accepted September 10 2007)
(Published Online January 3 2008)

Correspondence:
Address for correspondence : Mehmet Vefa NALBANT, Assoc.Prof.Dr., Pamukkale University, Faculty of Science&Letters, Department of Turkish Language and Literature, Kınıklı/Denizli. e-mail:  vnalbant@gmail.com  Pencereyi Kapat

<<

  Close Window