Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (2007), 4/4:125-131
Telif Hakkı © 2007 Ankara Üniversitesi
Mak. # 62

Journal of Modern Turkish Studies (2007), 4/4:125-131
Copyright © 2007 Ankara University
Art. #
62

 

İlk Türkmen Kadın Türkoloğu: Prof.Dr. Zılıha Bakıyevna Muhammedova

Berdi SARIYEV
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya FakültesiÖZET


Bu makalede Sovyetler döneminde ilk Türkmen kadın Türkoloğu Prof. Dr. Zılıha Bakıyevna Muhammedova hakkında kısa bilgi verilmektedir. Prof. Dr. Zılıha Bakıyevna Muhammedova bundan altmış sene önce, Sovyetler Birliği İlimler Akademisinin Haberci azası, ünlü Türkologu N. K. Dimitriyev’in ilmi danışmanlığında  “Mahtumkulu’nun Astrabad Elyazmasının Dili” başlıklı doktora tezini hazırlamıştır. 1969 yılında “XI.-XIV yüzyıllarda Türkmen Türkçesinin Tarihi Üzerine Araştırmalar” (Arap Harfleriyle Yazılmış Filolojik Kaynaklar Örneğinde) başlıklı profesörlük tezini savunur.  Türk, Rus, Arap, Fars dillerini de iyi bilen, Türkmen Türkçesinin tarihi ile ilgili eski kaynaklarından ilmî araştırmalar yapan Türkmen kadını Zılıha Bakıyevna Muhammedova Sovyet Türkoloji alanında tanınan bir bilim adamı idi.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Türkoloji, ilk Türkmen kadın Türkolog, Prof.Dr. Zılıha Bakıyevna Muhammedova

Alındığı tarih: 10 Eylül 2007
Yayına kabul edildiği tarih: 30 Eylül  2007
E-yayın tarihi: 3 Ocak 2007

Yazışma:
E-posta: Berdi SARIYEV, Doç.Dr., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Güney-batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları AD– 06100 Sıhhiye ANKARA / TÜRKİYE.
E-posta:  berdisari@yahoo.com.tr


The  First Türkmen Woman Turkolog: Prof.Dr. Zılıha Bakıyevna Muhammedova

Berdi SARIYEV
Ankara University, Faculty of Letters


ABSTRACT

In this article, it has been given a short knowledge about Professor Dr. Zılıha Bakıyevna Muhammedova. Sixty years ago, Prof. Dr. Zılıha Bakıyevna Muhammedova studied her Ph.D. dissertation "The Language of Makhtumkulu's Astrabad Manuscript". Her advisor was famous Turcolog N. K. Dimitriev who was a courier member of SSR Academy of Sciences. In 1969, she became a professor with her study named "Researches on History of Turkmen Turkish in 11-14th. Centuries". A Turkmen women Zılıha Bakıyevna Muhammedova who have know Turkish, Russian, Arabic and Persian languages and have made researches on history of Turkmen Turkish was a wellknown scientist in Soviet Turcology field.


KEY WORDS
Turcology, first Turkmen women Turcolog, Prof.Dr. Zılıha Bakıyevna MuhammedovaReceived September 10 2007
Accepted September 30 2007
Published Online January 3 2008

Correspondence:
E-mail: Berdi SARIYEV, Assoc.Prof.Dr., Ankara University, Faculty of Letters, Department of Modern Turkish Dialects and Literature 06100. Sihhiye - Ankara. TURKIYE. E-mail: berdisari@yahoo.com.tr

.


  Pencereyi Kapat

<<

  Close Window