Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış Giriş | English


Yayın Kurulu


 Editör  Yardımcı Editörler  Yayın Kurulu Danışma Kurulu 
 

Editör
 

F. Sema Barutcu Özönder, Prof.Dr.
Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara    

Tel.: (+90 312) 310 32 80 / 1285      Faks: (+90 312) 310 57 13
E-posta: barutcu@humanity.ankara.edu.tr veya mtad.editor@gmail.com 


Yardımcı Editörler


Saime Selenga Gökgöz, Doç.Dr.
Hacettepe Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
06532 Beytepe . Ankara

Gülsüm Killi Yılmaz, Doç.Dr.
Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara

Selcan Sağlık Sağlık, Yrd.Doç.Dr.
Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara

İngilizce Dil Editörü

Arda Arıkan, Doç.Dr.
Akdeniz Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Antalya

Rusça Dil Editörü
Berdi Sarıyev, Doç.Dr.
Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B,
Ankara . Türkiye


Yazılım Teknik Desteği: Nikolay Tufar, Dr.


Yayın Kurulu Üyeleri  Murat Ceritoğlu, Doç.Dr.
Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F, 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B,
06100 Sıhhiye . Ankara
Filiz Kılıç, Yrd.Doç.Dr.
Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F, 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B,
06100 Sıhhiye . Ankara
     
  Ayhan Çelikbay, Doç.Dr.
Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F, 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B,
06100 Sıhhiye . Ankara
Aynur Öz Özcan, Prof.Dr.
Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F, 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B,
06100 Sıhhiye . Ankara
     
  Nuraniye H. Ekrem, Yrd.Doç.Dr.
Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F, 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B,
06100 Sıhhiye . Ankara
Ufuk Tavkul, Prof.Dr.
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya F, 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B,
06100 Sıhhiye . Ankara
     
  Erkin Emet, Doç.Dr.
Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F, 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B,
06100 Sıhhiye . Ankara
Mustafa Can Teziç, Yrd.Doç.Dr.
Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F, 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B,
06100 Sıhhiye . Ankara
     
  Melek Erdem, Prof.Dr.
Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F, 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B,
06100 Sıhhiye . Ankara
Erdoğan Uygur, Prof.Dr.
Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F, 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B,
06100 Sıhhiye . Ankara
     
  Mehmet Rıza Heyet, Öğr. Gör.
Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F, 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B,
06100 Sıhhiye . Ankara
 
     

 


Danışma Kurulu Üyeleri


  Yavuz Akpınar, Prof.Dr.
Ege Ü, Edebiyat F
Türk Dili ve Edebiyatı B
İzmir . Türkiye
İbrahim Maraş, Doç.Dr.
Ankara Ü. İlahiyat F
Ankara . Türkiye
     
  Eralp Alışık, Yrd.Doç.Dr.
Yeditepe Üniversitesi
İstanbul . Türkiye
Anvar Mokayev, Prof.Dr.
Manas Ü, Fen-Edebiyat F, Tarih B
Bişkek . Kırgızistan
     
  Durmuş Arık, Prof.Dr.
Ankara Ü, İlahiyat F
Dinler Tarihi B
Ankara . Türkiye
İsmail Musayev, Prof.Dr.
Baku Devlet Ü,
Uluslararası İlişkiler  B
Baku . Azerbaycan
     
  Júlia Bartha, Dr.
Szolnok Müzesi Müdürü
Szolnok . Macaristan
S. Guldarhan Nurgaziyevna, Prof.Dr.
Al-Farabi Kazakistan Devlet Ü, Filoloji F,
Kazak Filolojisi B 
Almatı . Kazakistan
     
  Tsend Battulga,  Dr.
Moğolistan Devlet Ü, Moğol
Araştırmaları Enstitüsü, Türkoloji B
Ulaanbaatar . Moğolistan
Nevzat Özkan, Prof.Dr.
Erciyes Ü, Fen-Edebiyat F, 
Türk Dili ve Edebiyatı B
Kayseri . Türkiye
     
  Mönhcargal Bazarragçaa, Prof.Dr.
Moğolistan Devlet Ü, Moğol
Araştırmaları  E, Moğol Dil Bilimi B,
Ulaanbaatar . Moğolistan
M. Cihat Özönder, Prof.Dr.
Hacettepe Ü, Edebiyat F, Sosyoloji B
Ankara . Türkiye

     
  Tamara G. Borgoyakova, Prof.Dr. 
N.F. Katanov Hakas D Ü, Sayan-Altay 
Türkolojisi E
Abakan . Hakas C-RF
Berdi Sarıyev, Doç.Dr.
Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B,
Ankara . Türkiye
     
  Salican Cigitov, Prof.Dr. 
Manas Ü, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bişkek . Kırgızistan
Akseleu Seydimbekov, Prof.Dr.
Evrazya Üniversitesi
Filoloji F, Tarih B 
Astana . Kazakistan
     
  Gülzura Cumakun, Prof.Dr. 
Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B
Ankara . Türkiye
Gülşen Seyhan Alışık, Prof.Dr.
Marmara Ü, Fen-Edebiyat F
Türk Dili ve Edebiyatı B,
İstanbul . Türkiye
     
  Erkin Ekrem, Doç.Dr.
Hacettepe Ü. Edebiyat F
Tarih Bölümü
Ankara . Türkiye
Almas Şayhulov, Prof.Dr.
Başkurt DÜ, Filoloji F,
Tatar Filolojisi B
Ufa . Başkurdistan - RF
     
  Seyfettin Erşahin, Prof.Dr.
Ankara Ü. İlahiyat F
Ankara . Türkiye
Aleksandra T. Tıbıkova, Prof.Dr.
Gorno-Altay Devlet Ü, Filoloji F
Altay Dili B
Gorno-Altay Cumhuriyeti-RF
     
  İşmuhammed G. Galyautdinov, Prof.Dr.
Başkurdistan Bilimler Akademisi
Ufa . Başkurdistan - RF

Litip Tohti, Prof.Dr.
Pekin Milliyetler Ü, Azınlık Milletler Dilleri
ve Edebiyatları F
Uygur Dili ve Edebiyatı B
Pekin . ÇHC
     
  Fuad Ganiyev, Prof.Dr.
Kazan Devlet Ü
Tatar Filoloji ve Tarihi F
Tatar Dili B
Kazan . Tataristan - RF
Vahit Türk, Prof.Dr.
Kültür Ü, Fen-Edebiyat F
Türk Dili ve Edebiyatı B
İstanbul . Türkiye

     
  Shimin Geng, Prof.Dr.
Pekin . ÇHC


Myagmarsuren Uuganbayar, Dr. 
Moğolistan Devlet Ü, Moğol
Araştırmaları E, Moğol Dil Bilimi B
Ulaanbaatar . Moğolistan
     
  Cevat Heyet, Prof.Dr.
Varlık Dergisi Sahibi ve Editörü
Tahran . İran

Yuri İvanoviç Vasil'ev, Doç.Dr.
M.K. Ammasov Yakut Devlet Ü, Yakut Filolojisi
ve Kültürü F, Yakut Dili B
Yakutsk, Saha Yeri -RF
     
  Zafer İlbars, Prof.Dr.
Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F
Sosyal Antropoloji ve Etnoloji B
Ankara . Türkiye
Oyun Mira Viktorovna, Prof.Dr.
Tuva Devlet Ü, Filoloji F, Tuva Dili B
Kızıl . Tuva Cumhuriyet -RF

     
  Rüya Kılıç, Prof.Dr.
Hacettepe Ü, Edebiyat F
Tarih Bölümü
İstanbul . Türkiye
Özen Yaylagül, Doç.Dr.
Ondokuz Mayıs Ü, Fen-Edebiyat F,
Türk Dili ve Edebiyatı B
Samsun-Türkiye
     
  Abduvali Kaydarov Prof.Dr. 
Kazakistan Bilimler Akademisi 
Almatı . Kazakistan
Naciye Yıldız, Prof.Dr.
Gazi Ü, Fen-Edebiyat F,
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B
Ankara-Türkiye
     
  İgor Kormuşin, Prof.Dr.
Rusya Federasyonu Bilimler Akademisi
Doğu Araştırmaları Enstitüsü
Moskova . RF
Mirfatih Zekiyev, Prof.Dr.
Tataristan Bilimler Akademisi
Kazan . Tataristan -RF

     
  Lala H. Kuliyeva, Prof.Dr.
Bakü Devlet Ü, Filoloji F
Bakü . Azerbaycan
Peter Zieme, Prof.Dr.
Berlin-Brandenburg Bilimler Akademisi
Berlin . Almanya
     
  G. Jorigt, Prof.Dr.
İç Moğolistan Ü, Moğol Dili ve Edebiyatı B,
İç Moğolistan, Höhhot (ÇHC)
 
     
  Mohammed Alem Sayed Labib, Assoc.Prof.Dr.
Kabil Üniversitesi
Dil ve Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Kabil . Afghanistan
 
     

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı© 2004, AU DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Ankara Üniversitesi . Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
Tel.: +90 312 310 32 80 | Faks: +90312 310 57 30 | E-posta :
ctl@ankara.edu.tr