Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 12/1 (Mart 2015)
MTAD


 

 

Tanıtma

Sedat Veyis Örnek’i Vefatının 35. Yılında Yeniden Hatırlamak, Folklor/Edebiyat Dergisi Sedat Veyis Örnek Özel Sayısı, 2015, Cilt 21, Sayı 82, 820 sayfa + DVD ek.
TURAN, Metin ve Serpil CENGİZ
MTAD 2015,12(1):125-129; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.1.9
E-yayın Tarihi: 10 Ağustos 2015 
Makale (PDF 1,3 MB)

 

Review

Again Remembering Sedat Veyis Örnek on the 35th Anniversary of his Death, Folklor/Edebiyat Dergisi Sedat Veyis Örnek Özel Sayısı, 2015, Cilt 21, Sayı 82, 820 sayfa + DVD ek.
TURAN Metin ve Serpil CENGİZ  
JMTS 2015,12(1):125-129; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.1.9
Published online: 10 August 2015 
Article (PDF 1,3 MB)

 


 

Yazışma / Correspondence:

Serpil Aygün Cengiz, Doç.Dr., Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilim Bölümü öğretim üyesi.

Adres: Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilim Bölümü Sıhhiye/Ankara
E-posta: serpil.aygun.cengiz@ankara.edu.tr

Alındığı Tarih/Received Mayıs/May 30 2015

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta