Konuk

Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


International Collaboration in Solving Social-Ecological Problems in Uzbekistan

DAVLETOV, Sanjarbek Rajabovich
MTAD 2011,8(1):134-144; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.1.9
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2011
Makale (PDF 289 KB)


International Collaboration in Solving Social-Ecological Problems in Uzbekistan
DAVLETOV, Sanjarbek Rajabovich
JMTS 2011,8(1):134-144; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.1.9
Published online: 26 April 2011
Article (PDF 289 KB) 

ÖZET

Makalede, bağımsızlık sonrası Özbekistan'da, Sovyet döneminden de devreden ve hâlâ etkilerinin yaşandığı çevre sorunlarının toplumsal sistemi de tehdit edici özellikleri de dikkate alınarak, bunların çözümlenmesinde uluslar arası ve bölgesel işbirlikleri, Özbekistan devletinin yine uluslar arası ve bölgesel kuruluşlarla gerçekleştirdiği, tamamlanan ve devam eden ikili ve çok taraflı projeleri tanıtılıp betimlenmiştir. Aral Gölü'nün ve Çevresinin kurtarılması ile ilgili 1990'ların başına tarihlenen faaliyetlerin de yeni projelerle devam etmekte olduğu dikkate sunulmuştur. Bu projelerden ayrı, Özbekistan ve komşu Orta Asya Türk Cumhuriyetleri bölgenin ortak çevre sorunlarına bizzat doğrudan çözüm üretme yönünde daimî örgütlenmeler içindedirler. Orta Asya'da bir bütün olarak su sistemi, toprak, orman vs. doğal kaynaklarının faydalı kullanımının, insan-doğa uyumunu gözeten, dolayısıyla ekonomik gelişme ve kalkınmanın toplumsal sonuçlarını önceden gören bir perspektifin bu projelerde öne geçirilmesi esastır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER


Rio Anlaşmaları, Özbekistan'da sosyal ve çevresel problemler, Orta Asya'da Su problemi, Aral Gölü'nün ve Çevresinin Kurtarılması Projeleri, Özbekistan'da Çevre sorunları için Uluslar arası ve Bölgesel İşbirliği


ABSTRACT                      

The activities of international organizations in improving ecological situation which has existed for nearly 20 years in Uzbekistan and the methods of struggling against social-economic problems are analyzed in this article. A range of achievements which were attained as a result of implementation of programs and projects financed by the international organizations during the independence years in Uzbekistan is presented in this article.

KEY WORDS


Rio conventions, social-ecological problems of Uzbekistan, water system of Central Asia, Projects for saving Aral-sea and Aral-sea coastal region, international and regional collaborations and organizations for Solving Uzbek ecological problems.


KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

AKSENOVA  L. (2008) International corporation in the sphere of OOC and rational nature usage: the history of question, situation in today’s situation, perspectives in future. Ekologiya habarnomasi (Ekologiçeskiy Vestnik), 5-6.

AMINOVA A. (2005) Tugai forests should be saved, Bulletin EBGI, 6.

ASHIRBEKOV U. (1997) The fate of Aral sea is our main duty, Ekologiya habarnomasi, 11.

BEKMIRZAYEVA I.M., YUNUSOV N.R. (2008) Crisis of Aral sea demands general approaches to the countries of Central Asia and World Association in sovling problems. Ekologiya habarnomasi, 2.

Central Asia Continental Ecology Center  (2005) Ekologiya habarnomasi, 11.

AGALTSEVA N. A. (2010) Center of Uzgidromet: Carrying out the responsibility of KBO in Uzbekistan: The main direction and action: Presentation.

Current Archives of Regional Research centre of Republic of Karakalpakstan: modern condition in ecological state in Republic of Karakalpakstan (of the materials of sociological research)
(2009) Nukus, January.

Development maintenance of drinking water in Uzbekistan, 13.11.2008. http://www.region.uz/news.phpid=283&lan=uz

Denture about the condition of environment in Uzbekistan and the usage of naturals resources. retrospective analyze since 1988 to 2007 year
(2008) Тashkent: Chinor ENK.

ЕС IFAS (2010a) ASBP 1. http://ec-ifas.org/index.php/ru/2010-05-17-12-51-57/asbp-1.

ЕС IFAS (2010b) ASBP 2. http://ec-ifas.org/index.php/ru/2010-05-17-12-51-57/asbp-2.

ЕС IFAS (2010c) ASBP 3.  http://ec-ifas.org/index.php/ru/2010-05-17-12-51-57/asbp-3.

International Energy Agency (2005) www.iea.org.

History of creation of the International Fund for saving the Aral Sea (IFAS). http://www.aral.uz/ru/a_001.htm

History of ASBP. http://www.ec-ifas.org/pbam.

HURALIYEV V. (2005) Not being hostages, Bulletin EGBI, 6.

KAZAKOV M. (2007) The activity of ЕС IFAS in watering sector. Presentation International seminar: Rivulet swimming pool commission and other organs of transbuarden collaboration in regional managing water resources. October 23-25, Alma-Ati Kazakistan.

National strategy and the plan of saving biologic various ness of Uzbekistan Republic. (1998) Tashkent.

National activity Plan of the nature in Uzbekistan
(1998) Tashkent. 

National program of acting in fighting with devastation in the Republic of Uzbekistan (1999) Tashkent.

National strategy of the GEF SGP in Uzbekistan
(2008) Tashkent.

Project document of energy effectiveness object of social setting in Uzbekistan
, www.undp.uz.

SALOKHUDDINOV F. (2010) Project of GEF. Strengthening national potential in carrying out RIO Convention by means of aiming institutional reinforcement and professional development. Presentation.

SHULGINA N. (2010) Project of GEF. CACILM: Intercountries project in rising potential. Presentation.

TEMIROV Kh. The big project in the branch of Energetic. Qishloq hayoti, 18 may.

The Archive of UrSU. (2009) Information about the collaboration with ZEF/UNESCO project of the department of International relations.

The Global Environment Facility Small Grants Programme (the GEF SGP, 2010). Projects. www.sgp.uz.

The project of ZEF/UNESCO. www.zef.de/khorezm.

UNDP Uzbekistan (2010). www.undp.uz/uz/projects.

IBRAGIMOV R. (2010) In View of Sustainable Animal-husbandry Development, http://eng.econews.uz.

.

Yazışma / Correspondence:

Sanjarbek Rajabovich Davletov, Ass.Prof.
Ass.Prof., Urgenc State University, Faculty of History, Urgenc, Harezm/ÖZBEKİSTAN
E-posta: sanjar-22@ mail.ru
Tel: +998622261674

Alındığı Tarih/Received Mart/March 9, 2011


 

.


 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF &Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta