Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 12/1 (Mart 2015)
MTAD


 

 

Tanıtma

Melik Mansur Han Kaşkâî, Melik Mansur Hân-i Kaşkâî’nin Hâtırâtı I, Tahran: Mâlik Yayınları, 2012 (ISBN 978-600-6721-00-2).
YAKUBİ, Veli  
MTAD 2015,12(1):130-135; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.1.10
E-yayın Tarihi: 10 Ağustos 2015 
Makale (PDF 575 KB)

 

Review

Melik Mansur Han Kaşkâî, Melik Mansur Hân-i Kaşkâî’nin Hâtırâtı I, Tahran: Mâlik Yayınları, 2012 (ISBN 978-600-6721-00-2)
YAKUBİ, Veli  
JMTS 2015,12(1):130-135; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.1.10
Published online: 10 August 2015 

Article (PDF 575 KB)

 


 

Yazışma / Correspondence:

Veli Yakubi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi.
Adres: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara/TÜRKİYE
E-posta: veliyakubi@hotmail.com

Alındığı Tarih/Received Mart/March 5 2015

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta